Артритофіт фітоконцентрат Скарбниця здоров'я

Знеболюючий, протизапальний, антидеструктивний засіб при артритах, артрозах, ревматизмі, посттравматичних станах.

Артрит – поширене запальне захворювання суглобів і міжcуглобових хрящів, яке виявляється рядом симптомів: підвищенням температури, почервонінням шкіри в області суглобів, болем при рухах і нічними болями. Зазвичай спричиняється запальними інфекційними хворобами, ревматичними та алергічними процесами в організмі, травмами, порушенням сольового обміну та інше. Може вражатися один суглоб або декілька одночасно (поліартрит).

Фітоконцентрат«Артритофіт» сприяє налагодженню обміну речовин в суглобових тканинах, відновленню кровообігу та мікроциркуляції в уражених суглобах, підвищенню інтенсивності лімфовідтоку та відновленню функції суглобів, уражених артритом, артрозом, ревматизмом. Протизапальний засіб із вираженою протиревматичною знеболювальною протизапальною та жарознижувальною дією.

Ефективно взаємодіючи між собою, рослинні компоненти чинять комплексну:
знеболювальну
протизапальну
антидеструктивну дію, що дозволяє застосовувати рослинний концентрат при запальних процесах і деформації хребта, грижах хребта, запальних процесах великих суглобів, посттравматичних станах.
В комплексній терапії застосовується при таких захворюваннях і станах: пошкодження тканин при спортивних та побутових травмах (при забитті, розтягненнях, вивихах, гематомах, переломах кісток та суглобів), струсі головного мозку, гострих та хронічних запальних захворюваннях опорно-рухового апарату, остеохондроз.

Рекомендації щодо споживання: може бути використана для внутрішнього застосування як джерело біологічно активних речовин рослинного походження в раціонах дієтичного харчування, призначених лікарем з метою нормалізації обміну речовин та відновлення функцій опорно-рухового апарату при запаленні у суглобових тканинах, при артрозах, артритах.

Склад на 30 мл фітоконцентрату: водно-спиртові екстракти кори верби білої – 5 мл, листя берези – 5 мл, квітів ехінацеї – 4 мл, квітів бузини чорної – 4 мл, коренів переступню білого – 4 мл, плодів ялівцю – 4 мл, трави гірчаку пташиного (споришу) – 2 мл, коренів гадючнику – 2 мл. Допоміжні речовини: вода підготовлена, спирт етиловий.

Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів, які містяться у лікарських рослинах, вагітність, період лактації у жінок. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Спосіб споживання: дорослим вживати по 5-7 крапель з двома столовими ложками теплої води 3-4 рази на день за 15-20 хв. до вживання їжі. Поява осаду на дні пляшки не впливає на якість продукції. Перед вживанням збовтати.

Форма випуску: рідина у темних флаконах ємністю 30 мл.

Термін вживання: до 1 місяця, в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Умови зберігання: зберігати у флаконах темного кольору зі скломаси у сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25ºС.

Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.

Дата виготовлення вказана на етикетці та упаковці.

Без ГМО.

Не є лікарським засобом.


Обезболивающее, противовоспалительное, антидеструктивний средство при артритах, артрозах, ревматизме, посттравматических состояниях.

Артрит - распространенное воспалительное заболевание суставов и мижcуглобових хрящей, которое проявляется рядом симптомов: повышением температуры, покраснением кожи в области суставов, болью при движениях и ночными болями. Обычно вызывается воспалительными инфекционными болезнями, ревматическими и аллергическими процессами в организме, травмами, нарушением солевого обмена и др. Может поражаться один сустав или несколько одновременно (полиартрит).

Фитопрепарат Артритофит способствует налаживанию обмена веществ в суставных тканях, восстановлению кровообращения и микроциркуляции в пораженных суставах, повышению интенсивности лимфооттока и восстановлению функции суставов, пораженных артритом, артрозом, ревматизмом.

Эффективно взаимодействуя между собой, растительные компоненты оказывают комплексную:
обезболивающее
противовоспалительное
антидеструктивну действие, что позволяет применять фитоконцентрат при воспалительных процессах и деформации позвоночника, грыжах позвоночника, воспалительных процессах крупных суставов, посттравматических состояниях.
В комплексной терапии применяется при таких заболеваниях и состояниях: повреждение тканей при спортивных и бытовых травмах (при ушибе, растяжениях, вывихах, гематомах, переломах костей и суставов), сотрясении головного мозга, острых и хронических воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, остеохондроз.

Рекомендации относительно потребления: может быть использована для внутреннего применения в качестве источника биологически активных веществ растительного происхождения в рационах диетического питания, назначенных врачом с целью нормализации обмена веществ и восстановления функций опорно-двигательного аппарата при воспалении в суставных тканях, при артрозах, артритах.

Состав на 30 мл фитоконцентрат: водно-спиртовые экстракты коры ивы белой - 5 мл, листья березы - 5 мл, цветов эхинацеи - 4 мл, цветов бузины черной - 4 мл, корней переступня белого - 4 мл, плодов можжевельника - 4 мл, травы горца птичьего (спорыша) - 2 мл, корней лабазника - 2 мл. Вспомогательные вещества: вода подготовленная, спирт этиловый.

Меры предосторожности: индивидуальная чувствительность к компонентам, которые содержатся в лекарственных растениях, беременность, период лактации у женщин. Превышать рекомендуемую суточную дозу.

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ потребления: взрослым принимать по 5-7 капель с двумя столовыми ложками теплой воды 3-4 раза в день за 15-20 мин. до еды. Появление осадка на дне бутылки не влияет на качество продукции. Перед употреблением взболтать.

Форма выпуска: жидкость в темных флаконах емкостью 30 мл.

Срок применения: до 1 месяца, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

Условия хранения: хранить во флаконах темного цвета из стекломассы в сухом, прохладном и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С.

Срок годности: 24 месяца от даты изготовления.

Дата изготовления указана на этикетке и упаковке.

Без ГМО.

Не является лекарственным средством.

Виробник Скарбниця здоров'я
Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином