Бурштинова кислота 0,25 г № 40 Еліт Фарм

Бурштинова кислота Еліт Фарм

Succinic acid Elite Pharm

Бурштинова кислота - це природна речовина, яка присутня в організмі, виробляється їм. Вона є універсальним проміжним метаболітом, який утворюється при взаємоперетворюванні вуглеводів, білків і жирів в рослинних і тваринних клітинах.

Склад: бурштинова кислота - 0,15 г, аскорбінова кислота - 0,01 г.

Наповнювачі: крохмаль картопляний, МКЦ, лактоза (фрукоза, сорбіт), стеарат кальцію.

Що таке Бурштинова кислота?

Перетворення бурштинової кислоти в організмі пов'язане з виробленням енергії, необхідної для забезпечення життєдіяльності. При зростанні навантаження на будь-яку з систем організму, підтримка її роботи забезпечується переважно за рахунок окислення бурштинової кислоти. Потужність системи енерговироблення, яка використовує бурштинову кислоту, в сотні разів перевищує всі інші системи енергоутворення організму.

В основі дії бурштинової кислоти та її сполук лежить модифікуючий вплив на процеси тканинного метаболізму - клітинне дихання, іонний транспорт, синтез білків. При цьому амплітуда та спрямованість модифікацій залежать від початкового функціонального стану тканин, а її кінцевий результат виражається в оптимізації параметрів їх функціонування.

Ця органічна кислота - універсальний учасник енерге-тичного і пластичного обміну клітини. Бере участь у синтезі інших органічних кислот і амінокислот, азотистих основ і пігментів, а також, в одній з форм фотосинтезу. Як компо-нент біологічно активних добавок і лік бурштинова кислота приваблива своєю унікальною роллю в енергетичному обміні клітин. Особливість її окислювання до фумарової кислоти - у відносній незалежності реакції від того, наскільки клітина отруєна органічними сполуками, також підлягає негайному окислюванню - алкоголем і самим токсичним продуктом його неповного розпаду - ацетальдегідом.

Бурштинова кислота в боротьбі зі старістю.

З віком, окрім інших порушень, клітини організму почина-ють втрачати здатність до вироблення енергії. Як наслідок, організму її не вистачає для нормального забезпечення багатьох функцій, а це призводить до зів'янення організму та швидкого старіння. Сполука, яка дає енергію, - це АТФ (аденозинтрифосфат). Бурштинова кислота якраз і сприяє виробленню АТФ. Як наслідок, бурштинова кислота є могутнім стимулятором вироблення енергії та стимулято-ром багатьох функцій організму, має виняткову відновну потужність.

Бурштинова кислота має антиоксидантні властивості та знешкоджує вільні радикали.

В процесі життєдіяльності організму утворюються агресивні форми кисню, які окислюють або руйнують клітини, викликаючи хвороби (рак, інфаркт, і т.п.), старіння та смерть. Бурштинова кислота здатна ефективно знешкоджувати вільні радикали.

Бурштинову кислоту рекомендують, як допоміжний засіб, з метою корекції раціону харчування, в наступних випадках:

 • ефект Бурштинової кислоти при мастопатії, кістах, міомах, багатьох інших пухлинах, зокрема злоякісних, а також зобі, пов'язаний з гальмуванням патологічного клітинного поділу, завдяки чому пухлина перетворюється просто на скупчення відмерлих клітин і поступово розсмоктується;
 • при порушеннях функцій суглобів Бурштинова кислота відновлює місцевий кровообіг, завдяки чому виводятьсясолі. Крім того, вона гальмує запальні процеси;
 • подібна картина має місце і при варикозному розширенні вен: зняття запалення, відновлення роботи венозних клапанів, нормалізація кровонаповнення вен і відтік крові з них в результаті вени "спадають" і варикоз припиняється;
 • протизапальна дія Бурштинової кислоти спостерігається при бронхітах, астмі, тонзилітах, а також при пієлонефриті, гепатозі та навіть цирозі печінки. Крім того, Бурштинова кислота допомагає при жовчно і сечокам'яній хворобах, підсилюючи виділення солей, розбиваючи камені та сприяючи дренажу печінки;
 • також препарат Бурштинова кислота може використовуватися як допоміжний засіб до дієтичного харчування при серцевосудинних недугах, порушенні мозкового кровообігу, для посилення секреції шлункового соку, як протиотрута при отруєннях миш'яком, свинцем, ртуттю, а також алкоголем.

Бурштинова кислота - це дієтичний продукт для живої клітини, отруєної алкоголем.

Людям, що займаються спортом, Бурштинова кислота допомагає швидше й легше пристосовуватися до зрос-таючих фізичних навантажень, зняти больові відчуття в перетружених м'язах. Перед змаганням Бурштинова кислота допомагає спортсменам мобілізувати свої сили, запобігти нервовому зриву. Після змагань не спостерігається виснаження та пригніченості, а відміна Бурштинової кислоти не знижує потенційних можливостей спортсмена.

В поєднанні з Бурштиновою кислотою Аскорбінова кислота (вітамін С) бере участь в обмінних процесах як переносник кисню.

Вітамін С стимулює процеси синтезу преколагену, перетворюючи його на колаген. Завдяки цьому він сприяє підтримці нормальної проникності капілярів, збереженню цілісності опорних тканин (фіброзної, хрящової та кісткової) Дефіцит вітаміну С в організмі веде до зниження регене-ративних процесів. Встановлено, що вітамін С має прямий вплив на швидкість синтезу ДНК клітинного ядра, підвищує резистентність організму до інфекції.

В бурштиновій кислоті застосовується така доза й таке поєднання Бурштинової кислоти з Аскорбіновою кислотою, які оптимальним чином відтворюють природні реакції мобілізації енергетичного обміну, які закріплені в процесі природного відбору.

Нешкідливість біодобавки Бурштинова кислота, її здатність надавати позитивний ефект навіть при вельми низьких дозуваннях, а також підвищувати живильну цінність харчових речовин і підсилювати дію лікарських препаратів роблять її дуже цінною харчовою добавкою, яка сприяє нормалізації стану організму, саморегуляції його функцій, прискоренню одужання та підтримці оптимального режиму функціонування в живій системі.

Дозування: приймати по 1 таблетці 3 рази на день за 30 хвилин до їди.

Термін вживання: тривалість застосування 4 тижні, в подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.

Не є лікарським засобом.

Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів.

Зберігання: зберігати в сухому місці при температурі не більше 250С, в недоступних для дітей місцях.

Термін придатності: 24 місяці.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров'я України.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420749


Янтарная кислота Элит Фарм

Янтарная кислота - это природное вещество, которое присутствует в организме, вырабатывается им. Она является универсальным промежуточным метаболитом, образующимся при обоюдном взаимопревращении углеводов, белков и жиров в растительных и животных клетках.

Состав: янтарная кислота - 0,15 г, аскорбиновая кислота - 0,01 г.

Способ применения: принимать по 2 таблетки 3 раза в день за 30 минут до приема еды.

Купить Янтарную кислоту в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Курс приема: 4 недели, в дальнейшем курс приема согласовывать с врачом.

Что такое Янтарная кислота?

Преобразование янтарной кислоты в организме связано с выработкой энергии, необходимой для обеспечения жизнедеятельности. При возрастании нагрузки на любую из систем организма, поддержание ее работы обеспечивается преимущественно за счет окисления янтарной кислоты. Мощность системы энерговыработки, которая использует янтарную кислоту, в сотни раз превышает все остальные системы энергообразования организма.

В основе действия янтарной кислоты и ее соединений лежит модифицирующее влияние на процессы тканевого метаболизма - клеточное дыхание, ионный транспорт, синтез белков. При этом амплитуда и направленность модификаций зависят от исходного функционального состояния тканей, а ее конечный результат выражается в оптимизации параметров их функционирования.

Эта органическая кислота - универсальный участник энергетического и пластического обмена клетки. Участвует в синтезе других органических кислот и аминокислот, азотистых оснований и пигментов, а также, в одной из форм фотосинтеза. Как компонент биологически активных добавок и лекарств янтарная кислота привлекательна своей уникальной ролью в энергетическом обмене клеток. Особенность ее окисления до фумаровой кислоты - в относительной независимости реакции от того, насколько клетка отравлена ​​органическими соединениями, также подлежит немедленному окислению - алкоголем и самым токсичным продуктом его неполного распада - ацеталь-дегидом.

Янтарная кислота в борьбе со старостью.

С возрастом, кроме прочих нарушений, клетки организма начинают терять способность к выработке энергии. Как следствие, организму ее не хватает для нормального обеспечения многих функций, а это приводит к увяданию организма и быстрому старению. Соединение, которое дает энергию, - это АТФ (аденозинтрифосфат). Янтарная кислота как раз и способствует выработке АТФ. Как следствие, янтарная кислота является мощным стимулятором выработки энергии и стимулятором многих функций организма, обладает исключительной восстановительной мощностью.

Янтарная кислота обладает антиоксидантными свойствами и обезвреживает свободные радикалы.

В процессе жизнедеятельности организма образуются агрессивные формы кислорода, которые окисляют или разрушают клетки, вызывая болезни (рак, инфаркт и т.п.), старение и смерть. Янтарная кислота способна эффективно обезвреживать свободные радикалы.

Янтарную кислоту рекомендуют, как вспомогательное средство, с целью коррекции рациона питания, в следующих случаях:

 • эффект Янтарной кислоты при мастопатии, кистах, миомах, многих других опухолях, в частности злокачественных, а также зобе, связанный с торможением патологического клеточного деления, благодаря чему опухоль превращается просто в скопление отмерших клеток и постепенно рассасывается;
 • при нарушениях функций суставов Янтарная кислота восстанавливает местное кровообращение, благодаря чему выводяться соли. Кроме того, она тормозит воспалительные процессы;
 • подобная картина имеет место и при варикозном расширении вен: снятие воспаления, возобновление работы венозных клапанов, нормализация кровенаполнение вен и отток крови из них в результате вены "приходят" и варикоз прекращается;
 • противовоспалительное действие Янтарной кислоты наблюдается при бронхитах, астме, тонзиллитах, а также при пиелонефрите, гепатозе и даже циррозе печени;
 • кроме того, Янтарная кислота помогает при желчно и мочекаменной болезнях, усиливая выделение солей, разбивая камни и способствуя дренажу печени;
 • также препарат Янтарная кислота может использоваться как вспомогательное средство к диетическому питанию при сердечно-сосудистых болезнях, нарушении мозгового кровообращения, для усиления секреции желудочного сока, как противоядие при отравлениях мышьяком, свинцом, ртутью, а также алкоголем.

Людям, занимающимся спортом, янтарная кислота помогает быстрее и легче приспосабливаться к возрастающим физическим нагрузкам, снять болевые ощущения в перегруженных мышцах. Перед соревнованием янтарная кислота помогает спортсменам мобилизовать свои силы, предотвратить нервный срыв. После соревнований не наблюдается истощение и подавленности, а отмена янтарной кислоты не снижает потенциальных возможностей спортсмена.

В сочетании с янтарной кислотой аскорбиновая кислота (витамин С) участвует в обменных процессах как переносчик кислорода.

Витамин С стимулирует процессы синтеза преколагену, превращая его в коллаген. Благодаря этому он способствует поддержанию нормальной проницаемости капилляров, сохранению целостности опорных тканей (фиброзной, хрящевой и костной). Дефицит витамина С в организме ведет к снижению регенетивных процессов. Установлено, что витамин С имеет прямое влияние на скорость синтеза ДНК клеточного ядра, повышает резистентность организма к инфекции.

В янтарной кислоте применяется такая доза и такое сочетание янтарной кислоты с аскорбиновой кислотой, которое оптимальным образом воспроизводит естественные реакции мобилизации энергетического обмена, закрепленные в процессе естественного отбора.

Безвредность биодобавки Янтарная кислота, ее способность оказывать положительный эффект даже при весьма низких дозировках, а также повышать питательную ценность пищевых веществ и усиливать действие лекарственных препаратов делают ее очень ценной пищевой добавкой, которая способствует нормализации состояния организма, саморегуляции его функций, ускорению выздоровления и поддержанию оптимального режима функционирования в живой системе.

Дозировка: по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды.

Срок применения: продолжительность применения 4 недели, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.

Не является лекарственным средством.

Меры предосторожности: индивидуальная чувствительность к компонентам.

Хранение: хранить в сухом месте при температуре не более 250С, в недоступных для детей местах.

Срок годности: 24 месяца.

Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины.

Штрих-код / ​​Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420749

Виробник Еліт Фарм
Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином