Екстракт Гарцинії 0,25 г № 80 Еліт Фарм

Екстракт Гарцинії Еліт Фарм № 80

Garcinia extract Elite Farm № 80

Останнім часом проблема надмірної ваги стала однією з актуальних для населення індустріально розвинених країн. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я більше 30% населення нашої планети страждає від надмірної ваги.

Наслідки надмірної ваги не обмежуються тільки деякою втратою привабливості, але й призводять до цілого ряду серйозних захворювань, таких як:

 • атеросклероз
 • ішемічна хвороба серця
 • гіпертонічна хвороба
 • цукровий діабет
 • холецистит і жовчнокам'яна хвороба
 • подагра
 • остеохондроз
 • обмінно-дистрофічний поліартрит
 • онкологічні захворювання
 • порушення менструального циклу та безплідність

Основною складовою біодобавки Екстракт гарцинії є витяжка зі шкірки плодів:

Гарцинії камбоджійської (це південно-азіатське вічнозелене дерево сімейства звіробійних з плодами більше вишнi та схожими на гарбуз). Екстракт містить унікальну за своїми властивостями гідроксилимонну кислоту, яка рідко зустрічається в інших рослинах.

Гідроксилимонна кислота (ГЛК) допомагає вчасно зупинитися під час їди, набравши достатню кількість калорій. Обмеження апетиту відбувається завдяки тому, що ГЛК сприяє підтримці в крові високої концентрації глюкози, що є сигналом насичення для мозку. Блокування вироблення нового жиру призводить до спалювання накопичених жирових відкладень. Гідроксилимонна кислота, як і інші фруктові кислоти, але набагато ефективніше, уповільнює синтез жирів, знижує рівень надмірного холестерину, покращує енергетичний баланс.

Більший ефект біодобавці Екстракт гарцинії надає поєднання Гарцинії камбоджійської з вітаміном С - повніше здійснюється перебудова необхідних обмінних, зокрема енергетичних, процесів. Антиоксидантні властивості, стимуляція кровообігу мають позитивний вплив на центральну нервову систему та антитоксичну функцію печінки, дозволяють активізувати спалювання жирів без шкоди для здоров'я.

Дія дієтичної добавки Екстракт гарцинії:

 • пригнічує відчуття голоду
 • тонізує
 • активно спалює жирові відкладення
 • прискорює обмін речовин і дозволяє "скидати" до 7 кг за тиждень
 • гідроксилимонна кислота знижує засвоєння калорій на 90%

Біодобавку Екстракт гарцинії рекомендується застосовувати для зменшення ризику виникнення таких недугів, як ревматизм, водянка, затримка менструацій, при проблемах з травною системою, як засіб активації її діяльності та проносне, за наявності глистів та інших паразитів, при доброякісних пухлинах, а також при дизентерії.

Дієтична добавка Екстракт гарцинії може бути рекомендована як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування:

 • при надмірній масі тіла
 • при схильності до ожиріння
 • в комплексній терапії атеросклерозу та для його попередження, за призначенням лікаря
 • при забрудненні організму шлаками та токсинами
 • при відчутті голоду під час застосування дієт

При вживанні біодобавки Екстракт гарцинії підвищується енергетичний рівень організму та збільшується потреба в русі, а при підвищеній фізичній активності процес спалювання жирів відбувається ще стрімкіше.

Дієтична добавка Екстракт гарцинії забезпечує швидке схуднення без шкоди для здоров'я, дозволяє зберегти еластичність м'язів, пружність тіла та шкіри, утримувати досягнуту вагу.

Склад: екстракт гарцинії - 150 мг, аскорбінова кислота - 10 мг.

Купити Екстракт гарцинії можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Спосіб вживання: приймати по 1 таблетці 3 рази на день перед їжею. При цьому бажано збільшити споживання рідини. Слід звернути увагу на регулярність прийому: 3-х разовий прийом препарату на день дає можливість істотно знизити потребу в їжі людям, схильним до повноти, при контролі за масою тіла, або тим, хто злегка погладшав.

Термін вживання: тривалість застосування 2-3 місяці, хоча це залежить від бажаного результату.

Протипоказань не має.

Не є лікарським засобом.

Зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі не більше 25С, в недоступних для дітей місцях.

Термін придатності: 24 місяці.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров'я України.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420732


Экстракт гарцинии Єлит Фарм № 80

В последнее время проблема избыточного веса стала одной из актуальных для населения индустриально развитых стран. По данным Всемирной организации здравоохранения более 30% населения нашей планеты страдает от избыточного веса.

Последствия избыточного веса не ограничиваются только некоторыми потерями привлекательности, но и приводят к целому ряду серьезных заболеваний, таких как:

 • атеросклероз
 • ишемическая болезнь сердца
 • гипертоническая болезнь
 • сахарный диабет
 • холецистит и желчнокаменная болезнь
 • подагра
 • остеохондроз
 • обменно-дистрофических полиартрит
 • онкологические заболевания
 • нарушение менструального цикла и бесплодие

Основной составляющей биодобавки Экстракт Гарцинии является вытяжка из кожуры плодов:

Гарцинии камбоджийской (это Юго-азиатское вечнозеленое дерево семейства зверобойный с плодами более вишнi и похожими на тыкву). Экстракт содержит уникальную по своим свойствам гидроксилимонную кислоту, которая редко встречается в других растениях.

Гидроксилимонная кислота (ГЛК) помогает вовремя остановиться во время еды, набрав достаточное количество калорий. Ограничение аппетита происходит благодаря тому, что ГЛК способствует поддержанию в крови высокой концентрации глюкозы, что является сигналом насыщения для мозга. Блокировка выработки нового жира приводит к сжиганию накопленых жировых отложений. Гидроксилимонная кислота, как и другие фруктовые кислоты, но гораздо эффективней, замедляет синтез жиров, снижает уровень избыточного холестерина, улучшает энергетический баланс.

Больший эффект биодобавке Экстракт Гарцинии дает сочетание Гарцинии камбоджийской с витамином С - полнее осуществляется перестройка необходимых обменных, в частности энергетических, процессов. Антиоксидантные свойства, стимуляция кровообращения дают положительное воздействие на центральную нервную систему и антитоксичность функции печени, позволяют активизировать сжигание жиров без вреда для здоровья.

Диетическая добавка Экстракт Гарцинии:

 • подавляет чувство голода
 • тонизирует
 • активно сжигает жировые отложения
 • ускоряет обмен вещества и позволяет "cбрасывать" до 7 кг за неделю
 • гидроксилимонная кислота снижает усвоение калорий на 90%

Биодобавку Экстракт Гарцинии рекомендуется применять для уменьшения риска возникновения таких болезней, как ревматизм, водянка, задержка менструаций, при проблемах с пищеварительной системой, как средство активации ее деятельности и слабительное, при наличии глистов и других паразитов, при доброкачественных опухолях, а также при дизентерии.

Диетическая добавка Экстракт Гарцинии может быть рекомендована как вспомогательной средство с целью коррекции рациона питания:

 • при избыточной массе тела
 • при склонности к ожирению
 • в комплексной терапии атеросклероза и для его предупреждения, за назначением врача
 • при загрязнении организма шлаками и токсинами
 • при ощущении голода во время, применении диеты

При употреблении биодобавки Экстракт Гарцинии повышается энергетический уровень организма и увеличивается потребность в движении, а при повышенной физической активности процесс сжигания жиров происходит еще стремительнее.

Диетическая добавка Экстракт Гарцинии обеспечивает быстрое похудение без вреда для здоровья, позволяет сохранить эластичность мышц, упругость тела и кожи, удерживать достигнутый вес.

Состав: экстракт гарцинии - 150 мг, аскорбиновая кислота - 10 мг.

Купить Экстракт гарцинии можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Способ применения: принимать по 1 таблетке 3 раза в день перед едой. При этом желательно увеличить потребление жидкости. Следует обратить внимание на регулярность приема: 3-х разовый прием препарата в день дает возможность существенно снизить потребность в пище людям, склонным к полноте, при контроле за массой тела, или тем, кто слегка потолстел.

Срок употребления: длительность применения 2-3 месяца, хотя это зависит от желаемого результата.

Противопоказаний не имеет.

Не является лекарственным средством.

Хранение: хранить в сухом месте при температуре НЕ более 25 С, в недоступных для детей местах.

Срок годности: 24 месяца.

Сертифицирована Министерством Здравоохранения Украины.

Штрих-код / ​​Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420732

Виробник Еліт Фарм
Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином