Фтор активний № 80 Еліт Фарм

Фтор активний Еліт Фарм

Fluorine active Elite Pharm

Біологічна роль фтору пов'язана, головним чином, з його участю в кісткоутворенні, формуванні дентину та зубної емалі. Достатнє споживання людиною фтору необхідне для запобігання карієсу зубів та остеопорозу.

Остеопороз - це системне захворювання скелету, яке характеризується втратою загальної кісткової маси, у зв'язку з чим кістки стають крихкими та ламаються навіть при невеликих навантаженнях. Найчастіше зустрічаються переломи шийки стегна або хребта, проте бувають переломи й інших частин скелету. В основному, остеопороз вражає жінок (особливо після менопаузи) та літніх людей. Особливу небезпеку становить відсутність виражених симптомів на початкових стадіях захворювання, і люди дізнаються про наявність у них остеопорозу тільки після невмотивованих переломів. Найбільш схильні до цього захворювання жінки після 50 років. Першопричина остеопорозу криється в низькій мінеральній щільності скелету людини.

Карієс зубів - це патологічний процес, при якому відбувається розчинення та розм'якшення твердих тканин зуба під впливом органічних кислот, що виробляються мікроорганізмами зубного нальоту. В економічно розвинених країнах ураженість карієсом населення досягає 95-98%.

Що є причиною карієсу зубів? Існує близько 400 теорій, які пояснюють етіологію (причини) та патогенез (механізм розвитку) карієсу зубів, але й дотепер це захворювання залишається багато в чому загадкою. Виділяють ряд загальних і місцевих чинників в розвитку карієсу, які дуже тісно взаємозв'язані.

Основними чинниками ризику в розвитку карієсу зубів є наступні:

  • знижена стійкість емалі до дії органічних кислот
  • мікробний склад зубного нальоту
  • знижений вміст фтору в питній воді та продуктах харчування
  • порушення характеру та режиму харчування

Що необхідно зробити для запобігання розвитку карієсу? Для зменшення ризику виникнення карієсу необхідно одночасно впливати на всі основні чинники ризику в розвитку карієсу зубів. Попередження розвитку карієсу зубів препаратами фтору набуло найбільшого поширення в світі; це - єдиний метод, який дозволив досягти реального зниження захворюваності карієсом.

Чому ж для запобігання розвитку карієсу використовується фтор? Ще на початку ХХ століття було встановлено, що в каріозних зубах фтору менше, ніж в здорових. Ефект фтору полягає в тому, що додаткове його попадання в емаль зуба призводить до утворення стійкої форми фторапатиту (основного компоненту зубної тканини), який підвищує стійкість емалі до роз'їдаючої дії кислот. Дослідження довели, що фтор має бактерицидну дію відносно мікроорганізмів, знижуючи ступінь виділення кислот бактеріями, що мешкають в зубному нальоті. Це відбувається тому, що фтор проникає в бактерію та позбавляє її можливості перетравлювати цукор. А чим менше цукру поглине та перетравить бактерія, тим менше утворюється в роті кислотних відходів, які й беруть участь в процесі демінералізації та утворення карієсу. Стимулюючи мінералізацію твердих тканин зуба, вони сприяють дозріванню та твердінню зубної емалі й оберігають зуби від розвитку карієсу.

У поєднанні з вітаміном D3 і сполуками кальцію фтор сприяє мінеральному підживленню зубного дентину та кальцифікації кісток, що є таким необхідним для літніх людей, молодих мам та дітей при формуванні скелету в підлітковий період.

Рекомендації до споживання: може бути рекомендований для використання у раціонах дієтичного харчування з метою оптимізації хімічного складу незбалансованих раціонів харчування як додаткове джерело фтору.

Фтор нерівномірно розподілений в організмі. Найбільш висока його концентрація в зубах (246—560 мг/кг) і кістках (200 - 400 мг/кг), а в м'язах не перевищує 2 - 3 мг/кг. Основні продукти, які містять фтор - це пророслі зерна злакових культур, морські продукти.

Хоча фтор присутній в питній воді та продуктах харчування, в нашій країні доросла людина одержує добову дозу фтору рівну 1,5 мг, тобто 0,6 мг з водою + 0,7 мг з їжею + 0,2 мг з повітрям. ВОЗ вважає оптимальною добовою дозою фтору для дорослої людини 1,5-4,0 мг/добу.

Спосіб вживання: як дієтичну добавку приймати по 1 таблетці на день під час їди.

Термін вживання: 1-2 місяці. Рекомендується 2-3 курси на рік.

Не є лікарським засобом.

Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів препарату; дитячий вік до 12 років.

Склад: 1 таблетка містить: натрію фторид (фтору активного) - 1 мг, кальцію карбонат (кальцію) - 0,059 г, віт.D - 2,5 мкг; наповнювачі: лактоза, сухе молоко, крохмаль, стеарат кальцію.

Купити Фтор активний можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Умови зберігання: зберігати у сухому темному місці при температурі до 20С.

Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України


Фтор активный Элит Фарм

Биодобавка "Фтор активный", которая содержит фторид натрия в соединении с витамином D и соединением кальция способствует кальцификации костей. Биологическая роль фтора связана, главным образом, с его участием в костеобразовании, формировании дентина и зубной эмали. Достаточное потребление человеком фтора необходимо для предотвращения кариеса зубов и остеопороза.

В сочетании с витамином D и соединением кальция ДД "Фтор активный" способствует минеральной подпитке зубного дентина и кальцификации костей, что является таким необходимым для пожилых людей, молодых мам и подростков.

Не все наделены идеальной голливудской улыбкой от природы. Но подпортить здоровые зубы может и образ жизни. Защититься от разрушающего врага сверкающей улыбки — кариеса, можно довольно просто. Достаточно использовать грозное и эффективное оружие против зубных заболеваний — фтор для зубов.

Для впечатляющего эффекта попробуйте витаминно-минеральный космлекс «Фтор», который помогает оздоровить зубы и восстановить костные ткани. Такая добавка восстановит в вашем организме баланс кальция, что сразу позитивно отразится на самочувствии и внешнем виде.

Остеопороз - это системное заболевание скелета, характеризующееся потерей общей костной массы, в связи с чем кости становятся хрупкими и ломаются даже при небольших нагрузках. Чаще всего встречаются переломы шейки бедра или позвоночника, однако бывают переломы и других частей скелета. В основном, остеопороз поражает женщин (особенно после менопаузы) и пожилых людей. Особую опасность представляет отсутствие выраженных симптомов на начальных стадиях заболевания, и люди узнают о наличии у них остеопороза только после немотивированных переломов. Наиболее подвержены этому заболеванию женщины после 50 лет. Первопричина остеопороза кроется в низкой минеральной плотности скелета человека.

Кариес зубов - это патологический процесс, при котором происходит растворение и размягчение твердых тканей зуба под воздействием органических кислот, производимых микроорганизмами зубного налета. В экономически развитых странах пораженность кариесом населения достигает 95-98%.

Что является причиной кариеса зубов? Существует около 400 теорий, объясняющих этиологию (причины) и патогенез (механизм развития) кариеса зубов, но до сих пор это заболевание остается во многом загадкой. Выделяют ряд общих и местных факторов в развитии кариеса, которые очень тесно взаимосвязаны.

Основными факторами риска в развитии кариеса зубов являются следующие:

  • пониженная устойчивость эмали к действию органических кислот
  • микробный состав зубного налета
  • пониженное содержание фтора в питьевой воде и продуктах питания
  • нарушения характера и режима питания

Что необходимо сделать для предотвращения развития кариеса? Для уменьшения риска возникновения кариеса необходимо одновременно воздействовать на все основные факторы риска в развитии кариеса зубов. Предупреждение развития кариеса зубов препаратами фтора получило наибольшее распространение в мире; это - единственный метод, который позволил достичь реального снижения заболеваемости кариесом.

Фтор неравномерно распределен в организме. Наиболее высокая его концентрация в зубах (246-560 мг / кг) и костях (200 - 400 мг / кг), а в мышцах не превышает 2 - 3 мг / кг.

Основные продукты, которые содержат фтор - это проросшие зерна злаковых культур, морские продукты. Хотя фтор присутствует в воде и продуктах питания, в нашей стране взрослый человек получает суточную дозу фтора равную 1,5 мг, то есть 0,6 мг с водой + 0,7 мг с пищей + 0,2 мг с воздухом. ВОЗ считает оптимальной суточной дозой фтора для взрослого человека 1,5-4,0 мг / сут.

Состав: натрия фторид (фтора активного) - 1 мг, кальция карбонат (кальция) - 0,059 г, вит. D - 2,5 мкг.

Купить Фтор активный можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Способ применения: как диетическую добавку принимать по 1 таблетке в день во время приема еды.

Курс приема: 1-2 месяца, рекомендуется проводить 2-3 курса в год.

Виробник Еліт Фарм
Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином