Гінкго білоба трава 50 г Скарбниця здоров'я

Гінкго білоба трава Скарбниця здоров'я 50 г

Листя гінкго білоба містить комплекс цінних компонентів, серед яких найбільш активними є флавоноїди і терпени. Флавоноїди захищають нерви, серцевий м'яз, кровоносні судини та сітківку від ушкоджень. Терпени поліпшують кровообіг, розширюють кровоносні судини і зменшують «липучість» тромбоцитів (Journal of food science, 2008, Jan).

Оптимізує роботу мозку, сповільнює його старіння

Людський мозок виконує безліч складних дій і споживає майже 20% усього кисню, який циркулює у крові. Навіть незначний дефіцит кисню (гіпоксія) різко погіршує роботу мозку і є причиною зниження розумової працездатності, ослаблення пам’яті, головного болю, запаморочень, шуму у голові і вухах.

Хронічна гіпоксія розвивається поступово, роками, і найчастіше є наслідком цілого комплексу факторів: висококалорійного харчування жирною, смаженою їжею, солодощами; дефіциту вітамінів і антиоксидантів; сидячого способу життя; куріння; стресів.

Гінкго білоба називають «травою для мозку», оскільки вона допомагає розірвати це «зіпсоване» коло: робить кров менш густою, більш текучою, сприяє доставці та споживанню кисню і глюкози клітинами мозку (Cellular and molecular life sciences, 2003, Sep).

Активні речовини гінкго підвищують стійкість нервових клітин до дефіциту кисню та збільшують вміст енергії (АТФ, Аденозинтрифосфатсинтаза) у корі головного мозку. Вживання екстракту гінкго білоба сповільнює налипання атеросклеротичних бляшок у судинах мозку, сприяє покращенню слуху, зменшенню шуму у вухах та запаморочень (The Journal of the American Medical Association, 1997, Oct).

Гінкго стимулює поліпшення пам'яті, концентрацію уваги, швидкості мислення, мовні та рухові функції центральної нервової системи. 20-річне спостереження за людьми у віці понад 65 років, які приймали гінкго білоба та інші ноотропні* препарати, показало вищу ефективність гінкго у порівнянні з ноотропами (Public Library of Science, 2013).

Має антиоксидантні властивості

Хоча кисень необхідний для життя, за певних умов він може мати і несприятливий вплив на організм. Відомо, що нестабільні молекули кисню, так звані вільні радикали, постійно утворюються в організмі у процесі обміну речовин, а також — у відповідь на зовнішні фактори і забруднюючі речовини. При надмірній кількості вільних радикалів (цей стан називається окислювальним стресом), вони атакують і пошкоджують клітини. Гінкго білоба, завдяки флавоноїдам та терпенам, блокує вільні радикали, оберігає клітини від ушкоджень, передчасного старіння, загибелі, і відіграє важливу роль у профілактиці хвороб судин, серця та інших органів.

Полегшує стан при порушеннях роботи мозку

При дегенеративних захворюваннях нервової системи, зокрема, хворобі Альцгеймера, втрачається значна кількість нервових клітин, особливо в ділянках, які відповідають за пам'ять і мислення. Антиоксиданти гінкго білоба гальмують руйнування нервових клітин. Крім того, при захворюванні сповільнюється кровотік в судинах головного мозку, а завдяки судинорозширювальному ефекту гінкго, кровотік покращується. Поліпшення когнітивних функцій у людей з дегенеративними порушеннями стабілізується у термін від 6 місяців до 1 року вживання гінкго білоба (Pharmacopsychiatry, 1996, Mar).

Гінкго білоба може бути ефективним допоміжним засобом при лікуванні хвороби Паркінсона, оскільки збільшує прилив крові до клітин мозку і сприяє доставці допаміну (речовини, дефіцит якої є при хворобі Паркінсона) до ділянок, які потребують його найбільше. Позитивний вплив гінкго виявляється і при розсіяному склерозі.

Зменшує занепокоєння та депресію

Дослідження показують, що екстракт гінкго білоба (скорочена назва — ЕГБ 761) може зменшити симптоми тривоги та депресії за рахунок вивільнення нейромедіаторів — речовин, які необхідні для передачі нервового імпульсу між нервовими клітинами (Journal of Psychiatric Research, 2007, Sep).

Поліпшує мікроциркуляцію крові

Властивість гінкго стимулювати кровообіг у найдрібніших судинах організму має позитивний ефект при судинних захворюваннях різного походження.

При глаукомі (захворювання органів зору). У людей з глаукомою, які приймали гінкго білоба щодня протягом 8 тижнів, поліпшувався зір (Glaucoma Research Foundation, Update on Alternative Glaucoma Medications)

При дистрофії сітківки (захворювання органів зору). Флавоноїди гінкго, допомагають зменшити прогресування вікової макулярної дегенерації (Cochrane Database Syst Rev, 2013).

При цукровому діабеті 2 типу. Відомо, що при захворюванні на цукровий діабет 2 типу страждають всі судини, і, особливо, дрібні судини сітківки та нижніх кінцівок, так звана діабетична ангіопатія. Існує ряд доказів, що вживання гінкго білоба може поліпшити зір у людей з діабетом (Clinical nutrition, 2004, Aug).

При болю та набряках в ногах. Порушення протікання крові через спазм судин є причиною болю в ногах, що заважає ходити, як це буває при хворобі Рейно. Вживання гінкго може збільшити відстань, яку можуть подолати люди з поганою циркуляцією крові в ногах (The Cochrane database of systematic reviews, 2013, Jun).

У людей із варикозною хворобою зменшує в’язкість крові, злипання клітин крові тромбоцитів, відновлює еластичність судин, запобігаючи утворенню тромбів. Сприяє ущільненню судинної стінки, має протинабрякову дію.

Зменшує прояви ПМС (передменструальний синдром), наприклад, болючість в молочних залозах та інші симптоми, пов'язані з передменструальним синдромом.

Збалансована формула NUTRILITE Гінкго білоба плюс ДКГ містить комплекс компонентів, які сприяють нормалізації роботи мозку та покращують пам’ять. Дієтичну добавку рекомендовано вживати при інтенсивній розумовій діяльності, роботі з комп’ютером, для покращення стану судин та при стресах.

Сильні розумові здібності в поєднанні з хорошим здоров'ям є кращою гарантією високої якості життя. Насолода від прогулянки, спілкування з близькими, прочитаної книги можлива за умов здорової нервової системи. Тому зарядка для мозку, позитивне ставлення до життя і оздоровлення організму з допомогою Гінкго білоба плюс ДКГ дасть змогу насолоджуватися життя сповна.


Гинкго билоба трава Сокровищница здоровья 50 г

Листья гинкго билоба содержит комплекс ценных компонентов, среди которых наиболее активными являются флавоноиды и терпены. Флавоноиды защищают нервы, сердечную мышцу, кровеносные сосуды и сетчатку от повреждений. Терпены улучшают кровообращение, расширяют кровеносные сосуды и уменьшают «липучисть» тромбоцитов (Journal of food science, 2008, Jan).

Оптимизирует работу мозга, замедляет его старение
Человеческий мозг выполняет множество сложных действий и потребляет почти 20% всего кислорода, который циркулирует в крови. Даже незначительный дефицит кислорода (гипоксия) резко ухудшает работу мозга и является причиной снижения умственной работоспособности, ослабление памяти, головной боли, головокружений, шума в голове и ушах.

Хроническая гипоксия развивается постепенно, годами и чаще всего является следствием целого комплекса факторов: высококалорийного питания жирной, жареной пищей, сладостями; дефицита витаминов и антиоксидантов; сидячего образа жизни; курение; стрессов.

Гинкго билоба называют «травой для мозга», поскольку она помогает разорвать этот «испорченное» круг: делает кровь менее густой, более текучей, способствует доставке и потреблению кислорода и глюкозы клетками мозга (Cellular and molecular life sciences, 2003, Sep).

Активные вещества гинкго повышают устойчивость нервных клеток к дефициту кислорода и увеличивают содержание энергии (АТФ, Аденозинтрифосфатсинтаза) в коре головного мозга. Употребление экстракта гинкго билоба замедляет налипание атеросклеротических бляшек в сосудах мозга, способствует улучшению слуха, уменьшению шума в ушах и головокружения (The Journal of the American Medical Association, 1997, Oct).

Гинкго стимулирует улучшение памяти, концентрацию внимания, скорости мышления, языковые и двигательные функции центральной нервной системы. 20-летнее наблюдение за людьми в возрасте 65 лет, принимавших гинкго билоба и другие ноотропные * препараты, показало высокую эффективность гинкго по сравнению с ноотропами (Public Library of Science, 2013).

Имеет антиоксидантные свойства
Хотя кислород необходим для жизни, при определенных условиях он может иметь и неблагоприятное воздействие на организм. Известно, что нестабильные молекулы кислорода, так называемые свободные радикалы, постоянно образуются в организме в процессе обмена веществ, а также - в ответ на внешние факторы и загрязняющие вещества. При избыточном количестве свободных радикалов (это состояние называется окислительным стрессом), они атакуют и повреждают клетки. Гинкго билоба, благодаря флавоноидам и терпенов, блокирует свободные радикалы, защищает клетки от повреждений, преждевременного старения, смерти, и играет важную роль в профилактике болезней сосудов, сердца и других органов.

Облегчает состояние при нарушениях работы мозга
При дегенеративных заболеваниях нервной системы, в частности, болезни Альцгеймера, теряется значительное количество нервных клеток, особенно в участках, отвечающих за память и мышление. Антиоксиданты гинкго билоба тормозят разрушение нервных клеток. Кроме того, при заболевании замедляется кровоток в сосудах головного мозга, а благодаря сосудорасширяющему эффекта гинкго, кровоток улучшается. Улучшение когнитивных функций у людей с дегенеративными нарушениями стабилизируется в срок от 6 месяцев до 1 года применения гинкго билоба (Pharmacopsychiatry, 1996, Mar).

Гинкго билоба может быть эффективным вспомогательным средством при лечении болезни Паркинсона, поскольку увеличивает прилив крови к клеткам мозга и способствует доставке допамина (вещества, дефицит которой является при болезни Паркинсона) к участкам, которые требуют его больше . Положительное влияние гинкго проявляется и при рассеянном склерозе.

Уменьшает беспокойство и депрессию
Исследования показывают, что экстракт гинкго билоба (сокращенное название - ЭГБ 761) может уменьшить симптомы тревоги и депрессии за счет высвобождение нейромедиаторов - веществ, которые необходимы для передачи нервного импульса между нервными клетками (Journal of Psychiatric Research, 2007, Sep).

Улучшает микроциркуляцию крови
Свойство гинкго стимулировать кровообращение в мельчайших сосудах организма имеет положительный эффект при сосудистых заболеваниях различного происхождения.

При глаукоме (заболевания органов зрения). У людей с глаукомой, которые принимали гинкго билоба ежедневно в течение 8 недель, улучшалось зрение (Glaucoma Research Foundation, Update on Alternative Glaucoma Medications)

При дистрофии сетчатки (заболевания органов зрения). Флавоноиды гинкго, помогают уменьшить прогрессирование возрастной макулярной дегенерации (Cochrane Database Syst Rev 2013).

При сахарном диабете 2 типа. Известно, что при заболевании сахарным диабетом 2 типа страдают все сосуды, и, особенно, мелкие сосуды сетчатки и нижних конечностей, так называемая диабетическая ангиопатия. Существует ряд доказательств, что употребление гинкго билоба может улучшить зрение у людей с диабетом (Clinical nutrition, 2004, Aug).

При боли и отеках в ногах. Нарушение протекания крови из-за спазма сосудов является причиной боли в ногах, мешает ходить, как это бывает при болезни Рейно. Употребление гинкго может увеличить расстояние, которое могут преодолеть люди с плохой циркуляцией крови в ногах (The Cochrane database of systematic reviews 2013, Jun).

У людей с варикозной болезнью уменьшает вязкость крови, слипание клеток крови тромбоцитов, восстанавливает эластичность сосудов, предотвращая образование тромбов. Способствует уплотнению сосудистой стенки, обладает противоотечным действием.

Уменьшает проявления ПМС (предменструальный синдром), например, болезненность в молочных железах и другие симптомы, связанные с предменструальным синдромом.
Сбалансированная формула NUTRILITE Гинкго билоба плюс ДКГ содержит комплекс компонентов, которые способствуют нормализации работы мозга и улучшают память. Диетическую добавку рекомендуется употреблять при интенсивной умственной деятельности, работе с компьютером, для улучшения состояния сосудов и при стрессах.

Сильные умственные способности в сочетании с хорошим здоровьем является лучшей гарантией высокого качества жизни. Наслаждение от прогулки, общение с близкими, прочитанной книги возможна в условиях здоровой нервной системы. Поэтому зарядка для мозга, позитивное отношение к жизни и оздоровления организма с помощью Гинкго билоба плюс ДКГ позволит наслаждаться жизнью в полной мере.

Виробник Скарбниця здоров'я
Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином