Хондроітин з глюкозаміном № 80 Еліт Фарм

Хондроітин з глюкозаміном

Chondroitin with glucosamine

Багатьом, на жаль, відомо, що таке проблеми з суглобами або з хребтом. Найчастіше доводиться чути скарги на хрускіт, болі та ломоту, порушення рухливості суглобів і т.п. (за різноманітними даними цим страждає від 10 до 12 % дорослого населення. Особливо часто страждають на цю недугу люди літнього віку).

Дія біодобавки Хондроітин з глюкозаміном полягає в забезпеченні організму достатньою кількістю живильних речовин, які є необхідними для придушення запалення та відновлення хрящів і зв'язок. Це пояснюється унікальними властивостями складових.

Хондроітин сульфат - це високомолекулярний полісахарид, що відноситься до групи глікозамінгліканів (або протеогліканів), який має тропність до хрящової тканини, ініціює процес фіксації сірки при синтезі хондроітинсірчаної кислоти, що, в свою чергу, сприяє відкладенню кальцію в кістках і активній регенерації хряща.

Хондроітин сульфат має здатність зберігати воду в товщі хряща у вигляді водних порожнин (мікропростори, так звані водні подушки), які створюють хорошу амортизацію та поглинають удари, що в результаті підвищує міцність сполучної тканини. Йому властива здатність пригноблювати дію специфічних ферментів, які руйнують сполучну тканину, зокрема лізосомальних ферментів, що вивільняються в результаті руйнування хондроцитів (еластаза, пептідаза, катепсин, інтерлейкін-1 та інші).

Глюкозамін є необхідним будівельним матеріалом для хряща. Він відноситься до класу аміносахарів (глюкозамінгліканів). На відміну від інших вуглеводів витрачається не на отримання енергії, а на формування сполучної тканини хрящів, зв'язок, сухожиль, клапанів серця, синовіальної (суглобової) рідини, нігтів, волосся.

Організм виробляє хрящ тільки тоді, коли глюкозамін є в достатній кількості. Для полегшення остеоартриту краще за все підходить глюкозамін сульфат (підтверджено впродовж 25 років), який має максимальну біохімічну всмоктуваність. Після всмоктування він захвачується хрящовою тканиною, де починає стимулювати виробництво найнеобхідніших мукополісахаридів. Глюкозамін сульфат впливає на причину хвороби, а не на її симптоми.

Склад: хондроітин сульфат 90 % з акулячого хряща - 0,15 г, глюкозамін - 0,25 г, кислота аскорбінова (віт. С) - 0,005 г.

Наповнювачі: крохмаль картопляний, МКЦ, лактоза (фруктоза, сорбіт), стеарат кальцію.

Купити Хондроітин з глюкозаміном можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Застосування біодобавки Хондроітин з глюкозаміном як допоміжного засобу дозволяє:

 • істотно поліпшити стан здоров`я при поліостеоартрозі
 • значно зменшити або позбавитися болю у спокої та при русі в кістках і суглобах, зменшити показники, що характеризують рівень больових відчуттів за даними візуальноаналогової шкали, зменшити болі при пальпації
 • відновити кістковохрящові структури за рахунок покращення мінерального обміну
 • як результат нормалізації мінерального обміну одержати відновлення щільності кісткової тканини
 • застосування біодобавки “Хондроітин з глюкозаміном” хворими на остеоартроз не викликає будьяких істотних змін з боку картини крові, біохімії крові, імунітету, за винятком реакцій, що говорять про зниження процесу запалення в хрящовій та сполучній тканині
 • не спричиняє будьяких помітних побічних реакцій при остеоартрозі

Одночасне використання глюкозамін сульфату та хондроітин сульфату щодо стимулювання утворення нового хряща та захисту існуючої хрящової тканини є взаємопосилюючим (синергічним)!

Застосовується як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування при:

 • дегенеративних недугах суглобів, хребту (деформуючий остеоартроз, ревматоїдні артрити, поліартрити, міжхребцевий остеохондроз), міозитах
 • переломах (для прискореного утворення кісткової мозолі)
 • розтягуванні зв'язок
 • високих навантаженнях на опорно-рухову систему, в т.ч. у спортсменів

Біодобавка Хондроітин з глюкозаміном містить вітамін С, який посилює дію глюкозаміну в організмі людини.

Вітамін С відповідає за підтримку в здоровому стані колагену (білок сполучної тканини), формування кісткової та сполучної тканини, утворення стероїдних гормонів, регулює вуглеводний обмін. Вітамін С має специфічний вплив на відновні процеси в суглобах, бере участь в нормалізації обмінних процесів в кістках, а також сприяє засвоєнню організмом кальцію та калію.

Біологічно активна добавка Хондроітин з глюкозаміном має підвищену біодоступність, тому добре засвоюється навіть при порушенні засвоєння живильних речовин. Важливо відзначити, що ефект від прийому біодобавки Хондроітин з глюкозаміном розвивається поступово, іноді потрібно 6 місяців прийому.

Враховуючи роль глюкозаміну в покращенні стану суглобів, в ідеалі прийом біодобавки Хондроітин з глюкозаміном повинен бути щоденним або, принаймні, здійснюватися тривалими циклами. Ефект після прийому глюкозаміну зберігається протягом 6-12 тижнів.

Дозування: препарат застосовують по 1-2 таблетки 3 рази на день, запиваючи склянкою води.

Термін вживання: тривалість застосування не менше двох місяців.

Не є лікарським засобом.

Застереження при застосуванні: під час вагітності та годування грудьми, а також дітям до 14 років.

Термін придатності: 24 місяці.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров'я України

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420848


Хондроитин с глюкозамином

Многим, к сожалению, известно, что такое проблемы с суставами или позвоночником. Часто приходится слышать жалобы на хруст, боли и ломоту, нарушение подвижности суставов и т.п. (По различным данным этим страдает от 10 до 12% взрослого населения. Особенно часто страдают этим недугом люди пожилого возраста).

Действие биодобавки Хондроитин с глюкозамином заключается в обеспечении организма достаточным количеством питательных веществ, которые необходимы для подавления воспаления и восстановления хрящей и связок. Это объясняется уникальными свойствами составляющих.

Хондроитин сульфат - это высокомолекулярный полисахарид, относящийся к группе гликозамингликанов (или протеогликанов), который имеет тропность к хрящевой ткани, инициирует процесс фиксации серы при синтезе хондроитинсерной кислоты, что, в свою очередь, способствует отложению кальция в костях и активной регенерации хряща.

Хондроитин сульфат обладает способностью сохранять воду в толще хряща в виде водных полостей (микропространства, так называемые водные подушки), создающие хорошую амортизацию и поглощающие удары, что в итоге повышает прочность соединительной ткани. Ему присуща способность угнетать действие специфических ферментов, разрушающих соединительную ткань, в том числе лизосомальных ферментов, высвобождающихся в результате разрушения хондроцитов (эластаза, пептидаза, катепсин, интерлейкин-1 и другие).

Глюкозамин является необходимым строительным материалом для хряща. Он относится к классу аминосахара (глюкозаминогликанов). В отличие от других углеводов расходуется не на получение энергии, а на формирование соединительной ткани хрящей, связок, сухожилий, клапанов сердца, синовиальной (суставной) жидкости, ногтей, волос.

Организм вырабатывает хрящ только тогда, когда глюкозамин есть в достаточном количестве. Для облегчения остеоартрита лучше всего подходит глюкозамин сульфат (подтверждено в течение 25 лет), который имеет максимальную биохимическую всасываемость. После всасывания он захватываеться хрящевой тканью, где начинает стимулировать производство самых необходимых мукополисахаридов. Глюкозамин сульфат влияет на причину болезни, а не на ее симптомы.

Состав: хондроитин сульфат 90% из акульего хряща - 0,15 г, глюкозамин - 0,25 г, кислота аскорбиновая (витамин С) - 0,005 г.

Способ применения: по 1-2 таблетки 3 раза в день, запивая стаканом воды.

Купить Хондроитин с глюкозамином можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Курс приема: длительность применения не менее двух месяцев.

Применение биодобавки Хондроитин с глюкозамином как вспомогательное средство позволяет:

 • существенно улучшить состояние здоровья при полиостеоартрозе
 • значительно уменьшить или избавиться от боли в покое и при движении в костях и суставах, уменьшить показатели, характеризующие уровень болевых ощущений по данным визуальноаналоговой шкалы, уменьшить боли при пальпации
 • восстановить костно хрящевые структуры за счет улучшения минерального обмена
 • как результат нормализации минерального обмена получить восстановления плотности костной ткани
 • применение биодобавки Хондроитин с глюкозамином больными остеоартрозом не вызывает каких-либо существенных изменений со стороны картины крови, биохимии крови, иммунитета, за исключением реакций, говорят о снижении процесса воспаления в хрящевой и соединительной ткани
 • не вызывает каких-либо заметных побочных реакций при остеоартрозе
 • одновременное использование глюкозамин сульфата и хондроитин сульфата по стимулированию образования нового хряща и защите существующей хрящевой ткани является взаимно дополняющим (синергическим)

Применяется как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания при:

 • дегенеративных болезнях суставов, позвоночника (деформирующий остеоартроз, ревматоидный артрит, полиартрит, межпозвоночный остеохондроз), миозитах
  переломах (для ускоренного образования костной мозоли)
 • растяжении связок
 • высоких нагрузках на опорно-двигательный апарат, в т.ч. у спортсменов

Биодобавка Хондроитин с глюкозамином содержит витамин С, который усиливает действие глюкозамина в организме человека.

Витамин С отвечает за поддержку в здоровом состоянии коллагена (белок соединительной ткани), формирование костной и соединительной ткани, образование стероидных гормонов, регулирует углеводный обмен. Витамин С имеет специфическое влияние на восстановительные процессы в суставах, участвует в нормализации обменных процессов в костях, а также способствует усвоению организмом кальция и калия.

Биологически активная добавка Хондроитин с глюкозамином имеет повышенную биодоступность, поэтому хорошо усваивается даже при нарушении усвоения питательных веществ. Важно отметить, что эффект от приема биодобавки Хондроитин с глюкозамином развивается постепенно, иногда нужно 6 месяцев приема.

Учитывая роль глюкозамина в улучшении состояния суставов, в идеале прием биодобавки Хондроитин с глюкозамином должен быть ежедневным или, по крайней мере, осуществляться длительными циклами. Эффект после приема глюкозамина сохраняется в течение 6-12 недель.

Дозировка: препарат применяют по 1-2 таблетки 3 раза в день, запивая стаканом воды.

Срок применения: продолжительность применения не менее двух месяцев.

Не является лекарственным средством.

Меры предосторожности: во время беременности и кормления грудью, а также детям до 14 лет.

Срок годности: 24 месяца.

Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины

Штрих-код / ​​Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420848

Виробник Еліт Фарм
Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином