Лівертон № 30 Healthyclopedia

Лівертон Healthyclopedia № 30

Liverton Healthyclopedia № 30

Активним діючою речовиною препарату «LIVERTON» ТМ НEALLPHYCLOPEDIA є фосфоліпіди, які представляють собою високо очищену фракцію фосфатидилхоліну. Визначальним компонентом цієї фракції є дилінолеоїлфосфатидилхолін.

Есенціальная фосфоліпіди, містить в собі препарат Liverton за своєю хімічною структурою подібні до ендогенних мембранних фосфоліпідів, при цьому вони перевершують їх за своїми функціональними властивостями. Це пояснюється більш високим вмістом поліненасичених жирних кислот, особливо лінолевої кислоти. Фосфоліпіди є основними структурними елементами оболонок клітин і клітинних органел. Вони беруть участь у диференціації, поділі і регенерації клітин. Функціональне значення фосфоліпідів грунтується на їх амфіфільних властивостях, які дозволяють регулювати проникність клітинної оболонки. Вони покращують функцію мембран, зокрема іонний обмін, внутрішнє дихання клітини, біологічне окислення, впливають на зв'язування ферментів внутрішнього дихання в мітохондріях, а також на окисного фосфорилювання в енергетичному обміні клітин. У фізіологічних умовах синтез фосфоліпідів задовольняє нормальні потреби гепатоцитів, які містять достатню кількість фосфоліпідів. Але структури клітинних оболонок і ферментних систем при захворюваннях печінки зазнають патологічних змін. Порушується біосинтез фосфоліпідів, а їх нестача призводить до порушення функції клітинної оболонки. Ці процеси особливо виражені в мітохондріях, які приблизно на 30% складаються з фосфоліпідів. У них відбуваються важливі обмінні процеси, серед яких найважливішим є окислювальне фосфорилювання. Через нестачу фосфоліпідів відбуваються порушення жирового обміну, що призводить до жирового переродження печінки.

Завдяки своїм фармакологічним властивостям «LIVERTON» сприяє:

 • регенерації субклітинних і плазматичних мембран
 • реактивується при порушені мембранно-зв'язані ферментні системи і рецептори
 • збільшує детоксикації на здатність печінки і таким чином нормалізує її функцію

«LIVERTON» може бути рекомендований:

 • при хронічному гепатиті
 • при некрозі клітин печінки
 • при жирової дегенерації печінки різної етіології (цукровий діабет та ін.)
 • при токсичних ураженнях печінки
 • при токсикозі під час вагітностіДо і після хірургічних втручань, при лікуванні гепатобіліарної зони

Спосіб застосування: дорослим і підліткам старше 12 років по 1 капсулі / таблетці 3 рази в день.

Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів продукту, жінкам в період вагітності і лактації. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем.

Склад:

 • есенціальні фосфоліпіди - 300 мг
 • вітаміни: мононіграт тіаміну (В1) - 6 мг
 • рибофлавін (В2) - 6 мг
 • піридоксину гідрохлорид (В6) - 6 мг
 • ціанокобаламін (В12) - 0,06 мг
 • нікотинамід (РР) - 30 мг
 • токоферолу ацетат (Е) - 6 мг

Термін вживання 1-3 місяці.

Купити Лівертон можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Подальше споживання і можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.


Ливертон Healthyclopedia № 30

Активным действующим веществом препарата «LIVERTON» ТМ НEALLPHYCLOPEDIA есть фосфолипиды, которые представляют собой высоко очищенную фракцию фосфатидилхолина.

Определяющим компонентом этой фракции является дилинолеоилфосфатидилхолин. Эсенциальная фосфолипиды, содержит в себе препарат Liverton по своей химической структуре подобны эндогенным мембранным фосфолипидам, при этом они превосходят их по своим функциональным свойствам. Это объясняется более высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, особенно линолевой кислоты. Фосфолипиды являются основными структурными элементами оболочек клеток и клеточных органелл. Они участвуют в дифференциации, делении и регенерации клеток. Функциональное значение фосфолипидов основывается на их амфифильных свойствах, которые позволяют регулировать проницаемость клеточной оболочки. Они улучшают функцию мембран, в частности ионный обмен, внутреннее дыхание клетки, биологическое окисление, влияют на связывание ферментов внутреннего дыхания в митохондриях, а также на окислительного фосфорилирования в энергетическом обмене клеток. В физиологических условиях синтез фосфолипидов удовлетворяет нормальные потребности гепатоцитов, которые содержат достаточное количество фосфолипидов. Но структуры клеточных оболочек и ферментных систем при заболеваниях печени испытывают патологических изменений. Нарушается биосинтез фосфолипидов, а их недостаток приводит к нарушению функции клеточной оболочки. Эти процессы особенно выражены в митохондриях, которые приблизительно на 30% состоят из фосфолипидов. В них происходят важные обменные процессы, среди которых важнейшим является окислительного фосфорилирования. Из-за недостатка фосфолипидов происходит нарушение жирового обмена, что приводит к жировому перерождению печени.

Благодаря своим фармакологическим свойствам «LIVERTON» нормализует упомянутые нарушения, способствует регенерации субклеточных и плазматических мембран, реактивируется нарушены мембранно-связанные ферментные системы и рецепторы, увеличивает детоксикации на способность печени и таким образом нормализует ее функцию.

«LIVERTON» может быть рекомендован при:

 • хроническом гепатите
 • некрозе клеток печени
 • жировой дегенерации печени различной этиологии (сахарный диабет и др.)
 • токсических поражениях печени
 • токсикозе во время беременности
 • до и после хирургических вмешательств, при лечении пищеварительной зоны

Способ применения: взрослым и подросткам старше 12 лет по 1 капсуле / таблетке 3 раза в день.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам продукта, женщинам в период беременности и лактации. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Состав:

 • эссенциальные фосфолипиды - 300 мг
 • витамины: монониграт тиамина (В1) - 6 мг
 • рибофлавин (В2) - 6 мг
 • пиридоксина гидрохлорид (В6) - 6 мг
 • цианокобаламин (В12) - 0,06 мг
 • никотинамид (РР) - 30 мг
 • токоферола ацетат (Е) - 6 мг

Срок употребления 1-3 месяца.

Купить Ливертон можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Дальнейшее потребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином