Магній активний 0,5 г № 40 Еліт Фарм

Магній Активний Еліт Фарм

Magnesium Active Elite Pharm

В останні роки все більше значення в патогенезі і розвитку клінічних симптомів усілякої патології приділяється недостатності та/або дисбалансові макро- і мікроелементів. Одним з основних макроелементів в організмі людини являється магній.

Роль магнію в життєдіяльності організму:

По питомій вазі в хімічному складі організму людини магній займає четверте місце після натрію, калію та кальцію, його загальний вміст досягає 25 г, причому практично весь магній являється внутрішньоклітинним катіоном. Магній служить обов'язковим кофактором для більш трьохсот ферментів, що регулюють різні функції організму.

Магній відіграє ведучу роль в енергетичному, пластичному й електролітному обміні, виступає як регулятор клітинного росту, необхідний на всіх етапах синтезу білкових молекул. Зокрема, від наявності достатньої кількості магнію в організмі залежать нормальне функціонування рибосом і зв'язування з ними інформаційної РНК - ключового механізму біосинтезу білка. Крім того, магній бере участь в обміні фосфору, синтезі АТФ, регуляції гліколізу, побудові кісткової тканини і т.д.

Особливо важлива роль магнію в процесах мембранного транспорту, де він являється природним антагоністом кальцію. Магній сприяє гальмуванню скорочувальної активності гладкої і поперечної мускулатури за рахунок розслаблення окремих клітин (міоцитів) шляхом блокади кальцієзалежної взаємодії скорочувальних білків.

Нарешті, найважливіша роль магнію полягає в тому, що він служить природним антистресовим фактором, гальмує розвиток процесів порушення в центральній нервовій системі і знижує чутливість організму до зовнішніх впливів.

Дефіцит Магнію в організмі і з чим він зв'язаний:

У значній мірі це зв'язано із сучасними технологіями обробки харчових продуктів і застосуванням мінеральних добрив при вирощуванні овочів, що приводить до дефіциту магнію в ґрунті і відповідно в рослинних продуктах. Крім того, причиною магнієвої недостатності можуть бути надлишок кальцію в їжі, алкоголізм, застосування діуретиків, порушення харчування, всмоктування в тонкому кишечнику (інфекційно-запальні захворювання: ентерит, гастроентерит), ендокринна патологія (цукровий діабет, гіперсекреція альдостерону і гормонів щитовидної залози), хронічний стрес, а також спортивні навантаження.

Навіть з переліку причин магнієвого дефіциту можна зробити висновок про його поширеність. В даний час доведена роль недостатності магнію в розвитку різноманітних форм патології: серцево-судинної (артеріальна гіпертензія, аритмії, ішемічна хвороба серця), ендокринної (цукровий діабет), психоневрологічної (депресії, запаморочення, мігрень, розлади пам'яті, судорожний синдром).

Кальцій - елемент, що є присутнім у людському організмі в найбільшій кількості. В міру розпаду старих кісткових клітин утворюються нові, тому необхідно постійне поповнення запасів цього елементу (у дорослої людини за рік повторно засвоюється близько 20% кісткового кальцію). Кальцій - важливий компонент системи крові, що сприяє її згортанню. Він відіграє значну роль у роботі багатьох ферментних систем (у т.ч. м'язів, що забезпечують скорочення). Бере участь у передачі нервового імпульсу, у реакції м'язів на нервове порушення.

Особливу увагу в ДД "Магній Активний" звернено на сполучення магнію з вітаміном В6.

Вітамін В6 (піридоксин) відіграє найважливішу роль в основних процесах метаболізму - обміні амінокислот, синтезі нейромедіаторів і багатьох ферментів, володіє нейро- , кардіо- і гепатотропною, а також гемопоетичною дією. Встановлено, що піридоксин сприяє підвищенню всмоктування магнію в кишечнику, поліпшує його транспортування в клітині, покращує процеси внутрішньоклітинного нагромадження, потенціює фармакологічні ефекти магнію. В свою чергу, магній сприяє активації вітаміну В6 у печінці. Таким чином, сполучення магнію і вітаміну В6 доповнює їхні фізіологічні ефекти в організмі і знижує ризик розвитку дефіциту магнію.

Вітамін С має здатність успішно справлятися з емоційним і фізичним тягарем стресу в більшому ступені, ніж від якого-небудь іншого вітаміну - вітамін С є чинником захисту організму від наслідків стресу. Посилює репаративні процеси, збільшує стійкість до інфекцій. Також зменшує ефекти впливу різних алергенів.

Важливо, що в присутності адекватної кількості вітаміну С значно збільшується стійкість вітамінів В1, В2, A, E, пантотенової і фолієвої кислот. Особливо вітамін С поліпшує здатність організму засвоювати кальцій і магній.

В ДД "Магній Активний" підібрана оптимальна кількість кальцію і магнію в формі, яка легко засвоюється. Співвідношення кальцію і магнію забезпечує найкраще засвоєння цих мінералів організмом і запобігає їх утраті.

ДД "Магній Активний" корисна жінкам у період перед- і постменопаузи; людям похилого віку; при захворюваннях, що ведуть до порушення обміну магнію і кальцію; при недостатньому надходженні магнію з їжею.

ДД "Магній Активний"рекомендується як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування:

 • для підвищення опірності організму, підвищення фізичної і розумової працездатності
 • для зняття м'язових судорог, спазмів жовчного міхура і кишечника, зниження внутрічерепного тиску
 • при підвищених психоемоційних навантаженнях, стресах, перевтомі, порушеннях сну
 • для поліпшення діяльності серцевосудинної системи, зниження підвищеного артеріального тиску
 • при порушенні ліпідного (атеросклероз, ожиріння) і вуглеводного (цукровий діабет) обміну
 • для поліпшення функції нирок при сечокам`яній хворобі
 • для виведення з організму важких металів (берилій, свинець та ін.), токсинів, радіонуклідів

Склад: 1 таблетка містить: магнію лактат (магнію актив-ного) - 50 мг, кальцію гідрофосфат (фосфору) - 30 мг, вітамін В6 - 0,125 мг, вітамін С - 5 мг.

Купити Магній Активний № 80 можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Наповнювачі: лактоза, сухе молоко, крохмаль, стеарат кальцію.

Не є лікарським засобом

Рекомендації щодо споживання: як дієтичну добавку приймати по 2 таблетки 3 рази на день під час вживання їжі.

Термін вживання: 1-2 місяці, рекомендується повторювати 2-3 курси на рік.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів.

Умови зберігання: зберігати у сухому прохолодному місці.

Дата виготовлення: вказана на упаковці.

Термін придатності: 24 місяці.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров'я України


Магний активный Элит Фарм

В последние годы все большее значение в патогенезе и развития клинических симптомов всякой патологии уделяется недостаточности и / или дисбаланс макро- и микроэлементов. Одним из основных макроэлементов в организме человека является магний.

Роль магния в жизнедеятельности организма:

По удельному весу в химическом составе организма человека магний занимает четвертое место после натрия, калия и кальция, его общее содержание достигает 25 г, причем практически весь магний является внутриклеточным катионом. Магний служит обязательным кофактором для более трехсот ферментов, регулирующих различные функции организма.

Магний играет ведущую роль в энергетическом, пластическом и электролитного обмене, выступает как регулятор клеточного роста, необходим на всех этапах синтеза белковых молекул. В частности, от наличия достаточного количества магния в организме зависят нормальное функционирование рибосом и связывание с ними информационной РНК - ключевого механизма биосинтеза белка. Кроме того, магний участвует в обмене фосфора, синтезе АТФ, регуляции гликолиза, построении костной ткани и т.д.

Особенно важна роль магния в процессах мембранного транспорта, где он является естественным антагонистом кальция. Магний способствует торможению сократительной активности гладкой и поперечной мускулатуры за счет расслабления отдельных клеток (миоцитов) путем блокады кальциезалежнои взаимодействия сократительных белков.

Наконец, важнейшая роль магния заключается в том, что он служит естественным антистрессовым фактором, тормозит развитие процессов возбуждения в центральной нервной системе и снижает чувствительность организма к внешним воздействиям.

Дефицит магния в организме и с чем он связан:

В значительной степени это связано с современными технологиями обработки пищевых продуктов и применением минеральных удобрений при выращивании овощей, приводит к дефициту магния в почве и соответственно в растительных продуктах. Кроме того, причиной магниевой недостаточности могут быть избыток кальция в пище, алкоголизм, применение диуретиков, нарушения питания, всасывания в тонком кишечнике (инфекционно-воспалительные заболевания: энтерит, гастроэнтерит), эндокринная патология (сахарный диабет, гиперсекреция альдостерона и гормонов щитовидной железы), хронический стресс, а также спортивные нагрузки.

Даже из перечня причин магниевого дефицита можно сделать вывод о его распространенность. В настоящее время доказана роль недостаточности магния в развитии различных форм патологии: сердечно-сосудистой (артериальная гипертензия, аритмии, ишемическая болезнь сердца), эндокринной (сахарный диабет), психоневрологической (депрессии, головокружение, мигрень, расстройства памяти, судорожный синдром).

Кальций - элемент, который присутствует в человеческом организме в большом количестве. По мере распада старых костных клеток образуются новые, поэтому необходимо постоянное пополнение запасов этого элемента (у взрослого человека в год повторно усваивается около 20% костного кальция). Кальций - важный компонент системы крови, что способствует ее свертыванию. Он играет значительную роль в работе многих ферментных систем (в т.ч. мышц, обеспечивающих сокращение). Участвует в передаче нервного импульса, в реакции мышц на нервное возбуждение.

Особое внимание в Магний Активный обращено на соединения магния с витамином В6.

Витамин В6 (пиридоксин) играет важнейшую роль в основных процессах метаболизма - обмене аминокислот, синтезе нейромедиаторов и многих ферментов, обладает нейро-, кардио- и гепатотропными, а также гемопоэтических действием. Установлено, что пиридоксин способствует повышению всасывания магния в кишечнике, улучшает его транспортировки в клетке, улучшает процессы внутриклеточного накопления, потенцирует фармакологические эффекты магния. В свою очередь, магний способствует активации витамина В6 в печени. Таким образом, сочетание магния и витамина В6 дополняет их физиологические эффекты в организме и снижает риск развития дефицита магния.

Витамин С обладает способностью успешно справляться с эмоциональным и физическим бременем стресса в большей степени, чем от какого-либо другого витамина - витамин С является фактором защиты организма от последствий стресса. Усиливает репаративные процессы, увеличивает устойчивость к инфекциям. Также уменьшает эффекты воздействия различных аллергенов.

Важно, что в присутствии адекватного количества витамина С значительно увеличивается устойчивость витаминов В1, В2, A, E, пантотеновой и фолиевой кислот. Особенно витамин С улучшает способность организма усваивать кальций и магний.

В ДД "Магний Активный" подобрана оптимальная количество кальция и магния в форме, которая легко усваивается. Соотношение кальция и магния обеспечивает наилучшее усвоение этих минералов организмом и предотвращает их потере.

ДД "Магний Активный" полезна женщинам в период пред- и постменопаузы; пожилым людям; при заболеваниях, ведущих к нарушению обмена магния и кальция при недостаточном поступлении магния с пищей.

Рекомендуется как вспомогательное средство:

 • для повышения сопротивляемости организма, повышения физической и умственной работоспособности
 • для снятия мышечного напряжения и судорог, спазмов желчного пузыря и кишечника, снижения внутричерепного давления
 • при повышенных психоэмоциональных нагрузках, стрессах, переутомлении, нарушениях сна
 • для улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы, снижения повышенного артериального давления
 • при атеросклерозе, ожирении, сахарном диабете
 • мочекаменной болезни
 • для выведения из организма тяжелых металлов, токсинов, радионуклидов

Состав: магния лактат (магния активного) - 50 мг, кальция гидрофосфат (фосфора) - 30 мг, вит. В6 - 0,125 мг, вит. С - 5 мг.

Купить Магний активный №80 можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Способ применения: взрослым по 1-3 таблетки в сутки во время приема еды

Наполнители: лактоза, сухое молоко, крахмал, стеарат кальция. Не является лекарственным средством.

Рекомендации относительно потребления: как диетическую добавку принимать по 2 таблетки 3 раза в день во время еды.

Срок употребления: 1-2 месяца, рекомендуется повторять 2-3 курса в год.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте. Дата изготовления: указана на упаковке.

Срок годности: 24 месяца.

Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины.

Виробник Еліт Фарм
Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином