Мелатонин 3 мг Melatonin 180 капсул Now Foods

Мелатонин 3 мг Melatonin Now Foods 180 капсул

Мелатонин - это гормон, который вырабатывается шишковидной железой в нашем мозгу. Именно он отвечает за внутренние биологические часы, а следовательно, и за здоровый сон.

Чтобы организм самостоятельно производил нужное количество мелатонина, нужно ложиться спать до 12, и главное - высыпаться. Поскольку в нынешнем ритме жизни это редко получается, нужно принимать мелатонин как пищевую добавку. Правильный здоровый сон - это залог здоровья вашей нервной системы. Организм правильно производит энергию, меньше подвергается стрессу или эмоциональной усталости. Как результат, организм меньше изнашивается, то есть мелатонин замедляет процессы старения. Также мелатонин обладает рядом других положительных качеств: регуляция артериального давления, контроль массы тела, уменьшение головных и зубных болей.

Результаты применения:

  • Нормализация цикла сна
  • Улучшение качества сна
  • Нормализация кровяного давления
  • Улучшение умственной и физической работоспособности
  • Положительное влияние на работу эндокринной системы

Показания к применению:

Принимать 1 капсулу в день перед сном.

Другие ингредиенты:

Рисовая мука и желатин (капсула).

При производстве не используются следующие ингредиенты: пшеница, глютен, соя, кукуруза, молоко, яйца, рыба, ракообразные и древесные орехи. Произведено согласно стандартам GMP на предприятии, где выполняется обработка других ингредиентов, содержащих эти аллергены. Продукт может естественным образом менять цвет.

Предупреждения:

После вскрытия упаковки хранить в сухом и прохладном месте.

Только для взрослых. Может вызвать сонливость. Не рекомендуется управлять транспортным средством или тяжелой техникой после потребления мелатонина. Перед применением во время беременности, лактации, приема лекарств (особенно седативных препаратов и антидепрессантов) или при наличии заболеваний (в том числе депрессии, высокого кровяного давления и эпилепсии) следует проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.


Мелатонин 3 мг Melatonin Now Foods 180 капсул

Мелатонін — це гормон, який виробляється шишкоподібною залозою в нашому мозку. Саме він відповідає за внутрішній біологічний годинник, а отже, і за здоровий сон.

Щоб організм самостійно виробляв потрібну кількість мелатоніну, потрібно лягати спати до 12, і головне — висипатися. Оскільки в нинішньому ритмі життя це рідко виходить, потрібно приймати мелатонін як харчову домішку. Правильний здоровий сон — це гарант здоров'я вашої нервової системи. Організм правильно виробляє енергію, менше зазнає стресу або емоційної втоми. Як результат, організм менше зношується, тобто мелатонін уповільнює процеси старіння. Також мелатонін має низку інших позитивних якостей: регуляція артеріального тиску, контроль маси тіла, зменшення головних і зубних болів.

Результати застосування:

  • Нормалізація циклу сну
  • Поліпшення якості сну
  • Нормалізація кров'яного тиску
  • Поліпшення розумової і фізичної працездатності
  • Позитивний вплив на роботу ендокринної системи

Показання до застосування:

Приймати 1 капсулу на день перед сном.

Інші інгредієнти:

Рисове борошно і желатин (капсула).

При виробництві не використовуються такі інгредієнти: пшениця, глютен, соя, кукурудза, молоко, яйця, риба, ракоподібні і деревні горіхи. Вироблено згідно зі стандартами GMP на підприємстві, де виконується обробка друге інгредієнтів, що містять ці алергени. Продукт може природним чином змінювати колір.

Попередження:

Після відкриття упаковки зберігати в сухому і прохолодному місці.

Тільки для дорослих. Може викликати сонливість. Не рекомендується керувати транспортним засобом або важкою технікою після споживання мелатоніну. Перед застосуванням під час вагітності, лактації, прийому ліків (особливо седативних препаратів і антидепресантів) або при наявності захворювань (в тому числі депресії, високого кров'яного тиску і епілепсії) слід проконсультуватися з лікарем. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Виробник Now Foods
Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином