Стевія медова трава 50 г Скарбниця здоров'я

Стевія медова трава Скарбниця здоров'я 50 г

Фармакологічна дія

Рекомендується як натуральний підсолоджувач при порушеннях вуглеводного обміну. Сприяє зниженню вмісту холестерину, покращує функцію шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози.

Загальна інформація

Стевія медова — представниця родини Айстрових. Багаторічна трав'яниста рослина у вигляді куща з високими стеблами (від 60 до 120 см). Квіти білі, зібрані в суцвіття, насіння дрібне.

У дикому вигляді росте в Центральній, а також Південній Америці. Оскільки користь стевії визнана медициною, її культивують в Азії, Європі (у тому числі і в Україні). Лікувальні властивості виявляє листя стевії. Воно багате на флавоноїди, вітаміни С, А, Е, Р, глікозиди (стевіозид та ін.), а також полісахариди, мікроелементи. Містить клітковину, ефірні олії та дубильні речовини.

Заготівля сировини

Для заготівлі придатне як листя, так і трава (стебла з листям) стевії. Заготівлю сировини починають в період утворення бутонів і цвітіння: саме тоді у листі концентрація стевіозидів максимальна.

Рослину зрізають на висоті 5–10 см над землею. Після цього розкладають на папері або підвішують, зв'язавши в невеликі пучки. Можна відразу відокремити листя від стебел. З одного куща виходить близько 5 кг сировини. Сушать у світлому провітрюваному приміщенні або на сонці. За спекотної погоди тонкий шар рослин висихає менше, ніж за 10 годин. Чим менше часу витрачено на сушіння, тим якіснішою буде сировина. Це пов'язано з тим, що з кожним днем кількість стевіозидів зменшується. Після закінчення сушіння листя обривають. Зберігають сировину в сухому приміщенні протягом 2 років.

Лікувальні властивості

Насамперед стевія є безпечним замінником цукру. Її солодкий смак пояснюється наявністю стевіозидів. Якщо використовувати рослину у великій кількості, виникає гіркуватий присмак. Стевія в 10–15 разів солодша за цукор, але не калорійна, і її прийом не має негативних наслідків, тому стевія замість цукру рекомендована при ожирінні, цукровому діабеті та інших порушеннях обміну речовин.

У різних країнах виготовляють різноманітні продукти та напої, в яких екстракт стевії замінює цукор. Ці продукти дозволені в раціоні хворих на цукровий діабет і тих, хто контролює вагу. Листя стевії для схуднення також можна заварювати і пити у вигляді чаю.

Користь листя стевії полягає не тільки у низькій калорійності. Стевія для схуднення ефективна ще й тому, що очищує організм від токсинів, шлаків.

Оскільки стевія має тонізуючу і зміцнювальну дію, вона рекомендована як добавка до раціону спортсменів, а також під час сильних розумових чи фізичних навантажень.

Способів, як використовувати стевію, багато. Стевія може застосовуватися для заміни цукру у вигляді екстракту, настою, сиропу. Також можна придбати замінник цукру зі стевії промислового виробництва.

Застосування рослини розглядається у кількох аспектах:

  • Стевія і підшлункова залоза (відновлює її функцію).
  • Стевія і шлунок (захищає слизову оболонку, перешкоджає процесам бродіння).
  • Стевія і щитовидна залоза (покращує роботу).
  • Стевія й алергія (в т. ч. й діатез у дітей).

Опис рослини стевія та її властивостей можна зустріти і в народній медицині. Вона широко застосовується в Японії. Стевія в народній медицині рекомендується не тільки в якості натурального підсолоджувача, але й для зниження артеріального тиску та підвищення імунітету.

Стевія в косметології застосовується для вирішення проблем шкіри, наприклад, для позбавлення від пігментних плям.

Стевія не шкідлива, протипоказань практично немає. Прийом не рекомендований вагітним, а також хворим на гастроентерит. З обережністю застосовується при гіпотонії.


Стевия медовая трава Сокровищница здоровья 50 г

Фармакологическое действие
Рекомендуется как натуральный подсластитель при нарушениях углеводного обмена. Способствует снижению содержания холестерина, улучшает функцию желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы.

Общая информация
Стевия медовая - представительница семейства астровых. Многолетнее травянистое растение в виде куста с высокими стеблями (от 60 до 120 см). Цветки белые, собраны в соцветия, семена мелкие.

В диком виде растет в Центральной, а также Южной Америке. Поскольку пользу стевии признана медициной, ее культивируют в Азии, Европе (в том числе и в Украине). Лечебные свойства проявляет листьев стевии. Оно богато флавоноидами, витамины С, А, Е, Р, гликозиды (стевиозид и др.), А также полисахариды, микроэлементы. Содержит клетчатку, эфирные масла и дубильные вещества.

Заготовка сырья
Для заготовки пригодно как листья, так и трава (стебли с листьями) стевии. Заготовку сырья начинают в период образования бутонов и цветения: именно тогда в письме концентрация стевиозид максимальна.

Растение срезают на высоте 5-10 см над землей. После этого раскладывают на бумаге или подвешивают, связав в небольшие пучки. Можно сразу отделить листья от стеблей. С одного куста получается около 5 кг сырья. Сушат в светлом проветриваемом помещении или на солнце. При жаркой погоде тонкий слой растений высыхает менее чем за 10:00. Чем меньше времени потрачено на сушку, тем качественнее будет сырье. Это связано с тем, что с каждым днем ​​количество стевиозид уменьшается. После окончания сушки листья обрывают.Хранят сырье в сухом помещении в течение 2 лет.

Лечебные свойства
Прежде всего стевия является безопасным заменителем сахара. Ее сладкий вкус объясняется наличием стевиозид. Если использовать растение в большом количестве, возникает горьковатый привкус. Стевия в 10-15 раз слаще сахара, но не калорийна, и ее прием не имеет негативных последствий, поэтому стевия вместо сахара рекомендуется при ожирении, сахарном диабете и других нарушениях обмена веществ.

В разных странах изготавливают разнообразные продукты и напитки, в которых экстракт стевии заменяет сахар. Эти продукты разрешены в рационе больных сахарным диабетом и тех, кто контролирует вес. Листья стевии для похудения можно заваривать и пить в виде чая.

Польза листьев стевии заключается не только в низкой калорийности. Стевия для похудения эффективна еще и потому, что очищает организм от токсинов, шлаков.

Поскольку стевия обладает тонизирующим и укрепляющим действием, она рекомендована в качестве добавки в рацион спортсменов, а также во время сильных умственных или физических нагрузок.

Способов, как использовать стевию, много. Стевия может применяться для замены сахара в виде экстракта, настоя, сиропа. Также можно приобрести заменитель сахара из стевии промышленного производства.

Применение растения рассматривается в нескольких аспектах:

Стевия и поджелудочная железа (восстанавливает ее функцию).

Стевия и желудок (защищает слизистую оболочку, препятствует процессам брожения).
Стевия и щитовидная железа (улучшает работу).
Стевия и аллергия (в том. ч. и диатез у детей).

Описание растения стевия и ее свойств можно встретить и в народной медицине.Она широко применяется в Японии. Стевия в народной медицине рекомендуется не только в качестве натурального подсластителя, но и для снижения артериального давления и повышения иммунитета.

Стевия в косметологии применяется для решения проблем кожи, например, для избавления от пигментных пятен.
Стевия не вредна, противопоказаний практически нет. Прием не рекомендован беременным, а также больным гастроэнтерит. С осторожностью применяется при гипотонии.

Виробник Скарбниця здоров'я
Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином