Йод активний 0,25 г № 20 Еліт Фарм

Йод активний

Опис:

Склад: лактоза, кальцію стеарат, сухе знежирене молоко, калію йодід, крохмаль.

1 таблетка містить 50 мкг йоду.

Купити Йод активний можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Для чого необхідний йод?

Дослідження, проведені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, показали, що рівень розумового розвитку прямо пов’язаний з рівнем надходження йоду в організм. Дефіцит йоду в організмі викликає порушення синтезу гормонів щитовидної залози, що, у свою чергу, часто є схованою причиною багатьох захворювань. Гормони щитовидної залози, до складу якої входить йод, відповідають за обмін речовин в організмі, регулюючи розвиток і діяльність центральної, периферичної нервової систем, залоз внутрішньої секреції, ріст і розвиток організму. Дефіцит йоду в організмі приводить до виникнення і розвитку імунодефіцитних станів, збільшенню ризику розвитку пухлини. Йодна недостатність формує порушення діяльності органів і систем людського організму:

 • На емоційному рівні дратівливість, подавлений настрій, сонливість, млявість, безпам’ятність, погіршення уваги, пам’яті, здатності до навчання, підвищення внутрічерепного тиску і, як наслідок, поява частих головних болів.
 • З боку серцевосудинної системи йоддефіцит виявляється у виникненні аритмій, атеросклерозу, резистентного до лікування противосклеротичними препаратами, підвищенням діастоличного тиску.
 • Недолік йоду в раціоні веде до зниження рівня гемоглобіну в крові.
 • Імунна система організму реагує на йоддефіцит зниженням імунітету, і, як наслідок, частими інфекційними і простудними захворюваннями.
 • З боку опорнорухового апарату і м’язової системи для йоддефіцитного стану характерними є слабкість і болі в м’язах, прояви важкого і поперекового радикуліту.
 • Недостатність йоду в жіночому організмі є однією з причин порушення менструального циклу, безплідності, мастопатії.

Причини йодної недостатності.

Які ж причини йоддефіцита і хворобливих змін, що відбуваються в організмі в результаті цього? Саме головне - недолік цього мікроелемента в грунті і воді. Тому з продуктами харчування ми одержуємо на добу замість 200-220 мікрограм йоду не більш 20-80. Мало того, ми самі шкодимо своєму здоров’ю нераціональним харчуванням. Наша їжа бідна вітамінами й іншими мікроелементами, проте в ній переважають консерванти і уже давно усім відомі речовини під назвою канцерогени. Надлишок у деяких людей у раціоні харчування капусти, ріпи, турнепсу, сої зменшує включення йоду в щитовидну золозу і вироблення її гормонів, що відповідають за нормальний психічний і фізичний розвиток, а також виникнення зобу. Крім того, на “збої” у роботі щитовидної залози впливають різні інфекційні захворювання, постійні стресові ситуації, уроджені дефекти, обусловлені генетично, які приводять до зменшення поглинання та засвоювання йоду щитовидною залозою.

Рятуємося від йоддефіциту.

Тому усім нам без винятку необхідне додаткове вживання йоду. Для цього існують спеціальні препарати, що містять йод. Наприклад, дієтична добавка йод активний. Одна таблетка містить 50 мікрограм йоду. Добова доза, неохідна вагітним жінкам і матерям, що годують, а також підліткам - 200 мікрограм. Тому дітям до 12 років потрібна 1 таблетка/капсула на добу (50 мкг йоду), від 12 років та дорослим - 2 таблетки/капсули (100 мкг йоду). Останню кількість йоду людина отримує з їжею. Більш докладно про це ви дізнаєтеся у свого лікаря.

Дієтична добавка Йод активний добре всмоктується у травному тракті.

Застосовують Йод активний для застереження розвитку гіпертиреозу, ендемічного зобу; при запалювальних недугах дихальних шляхів, бронхіальній астмі; при недугах очей (катаракта, замутнення роговиці та склоподібного тіла, крововиливи в оболонці глазу), а також при грибкових поразках кон’юктиви та роговиці.

Важливою якістю дієтичної добавки Йод активний є його здатність попереджувати накопичення радіоактивного йоду в щитовидній залозі та забезпечувати її захист від впливу радіації.

Треба приймати: дорослим - по 1-2 таблетки/капсули на добу перед їдою; дітям по - 1 таблетці/капсулі на добу перед їдою.

Для стійкого результату рекомендується регулярне вживання.

Зберігання: зберігати в сухому темному місті.

Термін придатності: 24 місяці. Не є лікарським засобом.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України.


Йод активный

Описание:

Состав: лактоза, кальция стеарат, сухое обезжиренное молоко, калия йодид, крахмал.

1 таблетка содержит 50 мкг йода.

Купить Йод активный можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Для чего необходим йод?

Исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения, показали, что уровень умственного развития напрямую связан с уровнем поступления йода в организм. Дефицит йода в организме вызывает нарушение синтеза гормонов щитовидной железы, что, в свою очередь, часто является скрытой причиной многих заболеваний. Гормоны щитовидной железы, в состав которой входит йод, отвечают за обмен веществ в организме, регулируя развитие и деятельность центральной, периферической нервной систем, желез внутренней секреции, рост и развитие организма. Дефицит йода в организме приводит к возникновению и развитию иммунодефицитных состояний, увеличению риска развития опухоли. Йодная недостаточность формирует нарушения деятельности органов и систем человеческого организма:

 • На эмоциональном уровне раздражительность, подавленное настроение, сонливость, вялость, забывчивость, ухудшение внимания, памяти, способности к обучению, повышение внутричерепного давления и, как следствие, появление частых головных болей.
 • Со стороны сердечно-сосудистой системы йоддефицита проявляется в возникновении аритмий, атеросклероза, резистентного к лечению противосклеротическими препаратами, повышением диастолического давления.
 • Недостаток йода в рационе ведет к снижению уровня гемоглобина в крови.
 • Иммунная система организма реагирует на йоддефицит снижением иммунитета, и, как следствие, частыми инфекционными и простудными заболеваниями.
 • Со стороны опорно-двигательного аппарата и мышечной системы для йоддефицитных состояния характерны слабость и боли в мышцах, проявления тяжелого и поясничного радикулита.
 • Недостаточность йода в женском организме является одной из причин нарушения менструального цикла, бесплодия, мастопатии.

Причины йодной недостаточности.

Какие же причины йоддефицита и болезненных изменений, происходящих в организме в результате этого? Самое главное - недостаток этого микроэлемента в почве и воде. Поэтому с продуктами питания мы получаем в сутки вместо 200-220 микрограмм йода не больше 20-80. Мало того, мы сами вредим своему здоровью нерациональным питанием. Наша пища бедна витаминами и другими микроэлементами, однако в ней преобладают консерванты и уже давно всем известны вещества под названием канцерогены. Избыток у некоторых людей в рационе питания капусты, репы, турнепса, сои уменьшает включения йода в щитовидную железу и выработки ее гормонов, отвечающих за нормальное психическое и физическое развитие, а также возникновения зоба. Кроме того, на "сбои" в работе щитовидной железы влияют различные инфекционные заболевания, постоянные стрессовые ситуации, врожденные дефекты, обусловлена ​​генетически, которые приводят к уменьшению поглощения и усвоения йода щитовидной железой.

Спасаемся от йоддефицита.

Поэтому всем нам без исключения необходимо дополнительное употребление йода. Для этого существуют специальные препараты, содержащие йод. Например, диетическвя добавка Йод активный. Одна таблетка содержит 50 мкг йода. Суточная доза, которая необходима беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям - 200 мкг. Поэтому детям до 12 лет требуется 1 таблетка / капсула в сутки (50 мкг йода), от 12 лет и взрослым - 2 таблетки / капсулы (100 мкг йода). Остальное количество йода человек получает с пищей. Более подробно об этом вы узнаете у врача.

Диетическая добавка Йод активный хорошо всасывается в пищеварительном тракте.

Применяют Йод активный для предостережения развития гипертиреоза, эндемического зоба; при воспалительных недугах дыхательных путей, бронхиальной астме; при болезнях глаз (катаракта, помутнения роговицы и стекловидного тела, кровоизлияния в оболочке глазу), а также при грибковых поражениях конъюнктивы и роговицы.

Важным качеством диетической добавки Йод активный является его способность предупреждать накопление радиоактивного йода в щитовидной железе и обеспечивать ее защиту от воздействия радиации.

Следует принимать: взрослым - по 1-2 таблетки / капсулы в сутки перед едой; детям по - 1 таблетке / капсуле в сутки перед едой.

Для устойчивого результата рекомендуется регулярное употребление.

Хранение: хранить в сухом темном месте.

Срок годности: 24 месяца. Не является лекарственным средством.

Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины

Виробник Еліт Фарм
Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином