Йод-Казеїн Актив 0,25 г № 80 Еліт Фарм

Йод-Казеїн Актив

Йод-Казеїн Актив №80 застосовується при йодної недостатності для збагачення раціону харчування йодом, для попередження розвитку йододефіциту і йододефіцитних станів, полегшення процесу навчання, підвищення розумової працездатності, поліпшення інтелектуальних здібностей.

Купити Йод-Казеїн Актив № 80 можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Йод-Казеїн Актив - органічна форма натурального рослинного йоду на основі молекули казеїну. Призначений для збагачення раціону харчування йодом з метою попередження виникнення йододефіциту і йододефіцитних станів і підтримки вмісту йоду в організмі людини на належному рівні. Завдяки рослинному походженню сировини, препарат має 100% засвоюваність і не має побічних ефектів, як синтезовані хімічні аналоги.

Йод - один з важливих мікроелементів, необхідних для синтезу гормонів щитовидної залози, без яких неможливе нормальне функціонування людського організму. Йодна ендемія (нестача йоду в грунті і воді), відповідно органічне недостатнє надходження його через продукти, призводить до різних патологій щитовидної залози. З'являються скарги на стомлюваність, дратівливість, ослаблення уваги і пам'яті, порушується функціонування інших органів, нерідко виникає патологічний перебіг вагітності.

У дітей і підлітків нестача йоду призводить до фізичної та розумової відсталості. У нормі потреба в йоді на 70-90% заповнюється при вживанні молока, в якому він знаходиться у зв'язаному з казеїном вигляді. Казеїн-білок багатий за змістом амінокислотами: тирозин, гістидин та ін., Які створюють з йодом міцні з'єднання. Надходження з шлунково-кишкового тракту в печінку цих амінокислот супроводжується відщепленням від них йоду під дією ферменту (дейодінази). Активність цього ферменту знаходиться в прямій залежності від ступеня йодної недостатності та функціонального стану щитовидної залози. Зайве ж кількість йодованих амінокислот (йодтірозінов), перетворюючись в глукороніди, залишає організм. Таким чином, організм людини фізіологічно регулює необхідну йому кількість йодованого білка.

Важливою перевагою БАД "Йод-Казеїн Актив" є його физиологичность, заснована на участі ферментативної системи печінки в регулюванні йодного обміну. Це дозволяє засвоювати організму необхідну кількість йоду і практично уникати передозування. Проведені дослідження вказують на залежність засвоєння йодованого білка від ступеня насичення йодом організму, підтверджують високу безпеку його застосування, міцність білкового з'єднання.

Виробництво БАД "Йод-Казеїн Актив" відрізняється технологічністю, високим і стабільним відсотком зв'язування йоду і відсутністю сторонніх домішок.

Спосіб вживання: дорослим і підліткам з 12 років по 1 таблетці вранці під час їди, запиваючи склянкою води.

Термін вживання: 2-3 тижні. 2-3 курси на рік.

Запобіжні заходи: індивідуальна непереносимість компонентів.

Не є лікарським засобом. Сертифіковане Міністерством охорони здоров'я України


Йод-Казеин Актив

Йод-Казеин Актив №80 применяется при йодной недостаточности для обогащения рациона питания йодом, для предупреждение развития йоддефицита и йоддефицитных состояний, облегчения процесса обучения, повышения умственной работоспособности, улучшения интеллектуальных способностей.

Купить Йод-Казеин Актив №80 можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Йод-Казеин Актив - органическая форма натурального растительного йода на основе молекулы казеина. Предназначен для обогащения рациона питания йодом с целью предупреждения возникновения йоддефицита и йоддефицитных состояний и поддержки содержания йода в организме человека на должном уровне. Благодаря растительному происхождению сырья, препарат имеет 100% усваиваемость и не имеет побочных эффектов, как синтезированные химические аналоги.

Йод - один из важных микроэлементов, необходимых для синтеза гормонов щитовидной железы, без которых невозможно нормальное функционирование человеческого организма. Йодная эндемия (недостаток йода в почве и воде), соответственно органическое недостаточное поступление его через продукты, приводит к различным патологиям щитовидной железы. Появляются жалобы на утомляемость, раздражительность, ослабление внимания и памяти, нарушается функционирование других органов, нередко возникает патологическое течение беременности.

У детей и подростков недостаток йода приводит к физической и умственной отсталости. В норме потребность в йоде на 70-90% восполняется при употреблении молока, в котором он находится в связанном с казеином виде. Казеин-белок богат по содержанию аминокислотами: тирозин, гистидин и др., которые создают с йодом прочные соединения. Поступления из желудочно-кишечного тракта в печень этих аминокислот сопровождается отщеплением от них йода под действием фермента (дейодиназы). Активность этого фермента находится в прямой зависимости от степени йодной недостаточности и функционального состояния щитовидной железы. Излишнее же количество йодированных аминокислот (йодтирозинов), превращаясь в глукорониды, покидает организм. Таким образом, организм человека физиологически регулирует необходимое ему количество йодированного белка.

Важным преимуществом БАД "Йод-Казеин Актив" является его физиологичность, основанная на участии ферментативной системы печени в регулировании йодного обмена. Это позволяет усваивать организму необходимое количество йода и практически избегать передозировки. Проведённые исследования указывают на зависимость усвоения йодированного белка от степени насыщения йодом организма, подтверждают высокую безопасность его применения, прочность белкового соединения.

Производство БАД "Йод-Казеин Актив" отличается технологичностью, высоким и стабильным процентом связывания йода и отсутствием посторонних примесей.

Способ употребления: взрослым и подросткам с 12 лет по 1 таблетке утром во время еды, запивая стаканом воды.

Срок употребления: 2-3 недели. 2-3 курса в год.

Меры предосторожности: индивидуальная непереносимость компонентов.

Не является лекарственным средством. Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины

Виробник Еліт Фарм
Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином