Залізо активне 0,25 г № 80 Еліт Фарм

Залізо активне

Опис:

Склад: 1 таблетка містить: фумарат заліза (заліза активного - 15 мг), аспарагінат міді (міді - 0,05 мг), віт. Е - 5 мг, віт. В6 - 1 мг, віт. В9 - 100 мкг, віт. В12 - 1,5 мкг, віт. С - 30 мг, віт. А - 1666 МО.

Купити Залізо активне № 80 можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Залізо є невід’ємним компонентом білків, основна функція яких – перенесення та зберігання кисню, а також ряду ферментів. Доставку кисню від легенів до тканин здійснює гемоглобін, що містить залізо у вигляді складної сполуки – гема. При нестачі заліза в організмі зменшується кількість гемоглобіну, що призводить до виникнення так званого кисневого «голоду» клітин і тканин, - гіпоксії. У повсякденному житті людина часто відчуває цей стан, наприклад, спускаючись у метро, підіймаючись в гору або після пробіжки. При постійному недостатньому надходженні кисню розвивається анемія.

Найпоширеніша анемія – залізодефіцитна анемія або недокрів’я, що виникає при недостатньому надходженні заліза в організмі або його втратах. І як наслідок – нестача кисню в клітинах і тканинах.

Від залізодефіциту страждає весь організм: серйозні порушення відбуваються в діяльності серцево-судинної, дихальної, імунної та нервової систем. Особливо страждають захисні функції організму. Наприклад, діти з недокрів’ям у 3 рази більше хворіють на ГРЗ, у 2 рази – на кишкові інфекції, а сальмонельоз у них зустрічається в 20 разів частіше, ніж у дітей з нормальним вмістом заліза в крові. Анемія під час вагітності може стати причиною безлічі серйозних ускладнень: викиднів, передчасних пологів, слабкості пологової діяльності, внутрішньоутробних вад розвитку і навіть смерті плоду.

В сучасній лікувальній практиці для лікування недокрів’я широко застосовують різні препарати на основі органічних та неорганічних сполук заліза. Хворі змушені приймати дуже великі,нефізіологічні дози заліза (сотні мг на добу) для того, щоб хоч малу частку (не більше 1-2 %) неорганічної сполуки було засвоєно. Але при цьому клітини кишечника контактують з надмірною кількістю іонів заліза, які не захоплюються білками-переносниками та здійснюють дратівливу окислювальну дію на епітелій кишечника. Це призводить до численних побічних ефектів (печія, болі в області шлунку, диспепсія, запори, алергічні реакції і т.п.). Одночасно пригноблюються механізми природного всмоктування заліза із звичайної їжі за допомогою білків-переносників. Тому, на жаль, після закінчення курсу такого «лікування» анемія незабаром повертається знов.

Альтернатива цьому - Залізо Активне, принципово нова біологічно активна добавка до їжі, що містить залізо у вигляді гема, тобто в тій самій формі, в якій воно входить до складу гемоглобіну крові.

Корисність заліза не обмежується тільки його участю в формуванні гемоглобіну. Цей елемент є необхідним для правильного метаболізму вітамінів групи В, сприяє зростанню та зміцненню імунітету, підвищує толерантність до навантажень.

Джерелом заліза для організму людини є натуральні продукти: свиняча печінка, яловичі нирки, серце та печінка, не просіяне борошно, сирі молюски, сушені персики, червоне м’ясо, яєчні жовтки, устриці, горіхи, боби, спаржа, чорна патока, вівсяне молоко.

Що таке Залізо Активне?

Основою препарату Залізо Активне є органічна форма заліза – ФУМАРАТ, що містить залізо у вигляді гема, тобто в тій самій формі, в якій воно входить до складу гемоглобіну крові.

Надходження Заліза в організм здійснюється у вигляді комплексної сполуки (гема), без утворення вільних іонів заліза та за участю білків-переносників. Звідси й найважливіші переваги добавки:

 • всмоктування здійснюється білками-переносниками, активність яких залежить від рівня гемоглобіну в організмі;
 • засвоєння фумарата заліза в десятки разів краще, ніж засвоєння інших форм заліза (13%);
 • Залізо Активне не провокує окислювальні процеси в кишечнику, що призводять до пошкодження клітин і побічних клінічних ефектів, і демонструє високу безпеку та відмінну переносимість.

Щоб підвищити засвоєння заліза, склад препарату Залізо Активне збалансовано добавками міді в органічній формі, вітамінів А,С і комплексом вітамінів групи В.

Залізо Активне рекомендується як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування при:

 • залізодефіцитної анемії, зокрема у вагітних жінок;
 • анеміях іншої етіології;
 • менструальних розладах;
 • після втрати крові;
 • як допоміжний засіб при інфекціях;
 • в післяопераційний період;
 • вегетаріанських дієтах;
 • в період весняного авітамінозу.

Спосіб вживання: дорослим 1 таблетка на добу під час вживання їжі.

Ефективність досягається при прийомі курсами тривалістю від 1 до3 місяців, 2-3 курси на рік.

Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів.

Не є лікарським засобом.

Термін придатності: 24 місяці.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України.


Железо активное

Описание:

Состав: фумарат железа (железа активного) - 15 мг, аспарагинат меди (меди) - 0,05 мг, вит. Е - 5 мг, вит. В9 - 100 мкг, вит. В6 - 1 мг, вит. С - 30 мг, вит. В12 - 1,5 мкг, вит. А - 1666 МЕ.

Купить Железо активное № 80 можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Способ применения: взрослым 1 таблетка в сутки во время приема еды.

Железо является неотъемлемым компонентом белков, основная функция которых - перенос и хранения кислорода, а также ряда ферментов. Доставку кислорода от легких к тканям осуществляет гемоглобин, содержащий железо в виде сложного соединения - гема. При недостатке железа в организме уменьшается количество гемоглобина, что приводит к возникновению так называемого кислородного «голода» клеток и тканей, - гипоксии. В повседневной жизни человек часто чувствует это состояние, например, спускаясь в метро, ​​поднимаясь в гору или после пробежки. При постоянном недостаточном поступлении кислорода развивается анемия.

Самая распространенная анемия - железодефицитная анемия или малокровие, возникающий при недостаточном поступлении железа в организме или его потерях. И как следствие - недостаток кислорода в клетках и тканях.

От железодефицита страдает весь организм: серьезные нарушения происходят в деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной и нервной систем. Особенно страдают защитные функции организма. Например, дети с малокровием в 3 раза больше болеют ОРЗ, в 2 раза - кишечными инфекциями, а сальмонеллез у них встречается в 20 раз чаще, чем у детей с нормальным содержанием железа в крови. Анемия во время беременности может стать причиной множества серьезных осложнений: выкидышей, преждевременных родов, слабости родовой деятельности, внутриутробных пороков развития и даже смерти плода.

В современной лечебной практике для лечения малокровия широко применяют различные препараты на основе органических и неорганических соединений железа. Больные вынуждены принимать очень большие, нефизиологические дозы железа (сотни мг в сутки) для того, чтобы хоть малую долю (не более 1-2%) неорганического соединения было усвоено. Но при этом клетки кишечника контактируют с избыточным количеством ионов железа, не увлекается белками-переносчиками и осуществляет раздражающее окислительное действие на эпителий кишечника. Это приводит к многочисленным побочным эффектам (изжога, боли в области желудка, диспепсия, запоры, аллергические реакции и т.п.). Одновременно угнетаются механизмы естественного всасывания железа из обычной пищи с помощью белков-переносчиков. Поэтому, к сожалению, после окончания курса такого лечения анемия вскоре возвращается вновь.

Альтернатива этому - Железо Активное, принципиально новая биологически активная добавка к пище, содержащая железо в виде гема, то есть в той же форме, в которой оно входит в состав гемоглобина крови.

Полезность железа не ограничивается только его участием в формировании гемоглобина. Этот элемент необходим для правильного метаболизма витаминов группы В, способствует росту и укреплению иммунитета, повышает толерантность к нагрузкам.

Источником железа для организма человека являются натуральные продукты: свиная печень, говяжьи почки, сердце и печень, а не просеянную муку, сырые моллюски, сушеные персики, красное мясо, яичные желтки, устрицы, орехи, бобы, спаржа, черная патока, овсяное молоко .

Что такое Железо Активное?

Основой препарата Железо Активное является органическая форма железа - ФУМАРАТ, содержащий железо в виде гема, то есть в той же форме, в которой оно входит в состав гемоглобина крови.

Поступления железа в организме осуществляется в виде комплексного соединения (гема), без образования свободных ионов железа и при участии белков-переносчиков. Отсюда и важнейшие преимущества добавки:

 • всасывания осуществляется белками-переносчиками, активность которых зависит от уровня гемоглобина в организме;
 • усвоения фумарата железа в десятки раз лучше, чем усвоение других форм железа (13%);
 • Железо Активное не провоцирует окислительные процессы в кишечнике, что приводит к повреждению клеток и побочных клинических эффектов, и демонстрирует высокую безопасность и отличную переносимость.

Чтобы повысить усвоение железа, состав препарата Железо Активное сбалансировано добавками меди в органической форме, витаминов А, С и комплексом витаминов группы В.

Железо Активное рекомендуется как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания при:

 • железодефицитной анемии, в частности у беременных женщин;
 • анемиях другой этиологии;
 • менструальных расстройствах;
 • после потери крови;
 • как вспомогательное средство при инфекциях;
 • в послеоперационный период;
 • вегетарианских диетах;
 • в период весеннего авитаминоза.

Способ применения: взрослым по 1 таблетке в день во время еды.

Эффективность достигается при приеме курсами продолжительностью от 1 до 3 месяцев, 2-3 курса в год.

Меры предосторожности: индивидуальная чувствительность к компонентам.

Не является лекарственным средством.

Срок годности: 24 месяца.

Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины.

Виробник Еліт Фарм
Перед публикацією відгуки проходять модерацію
Замовлення в 1 клік

За допомогою повідомлень про замовлення можна не тільки отримувати актуальну інформацію на замовлення, але й мати швидкий канал зв'язку з магазином